พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​เจ​คอบ
น้อง​ชาย​ของนีไฟ
บท​ที่ ๒
เจ​คอบ​ประณาม​การ​รัก​ความ​มั่งคั่ง, ความ​จองหอง, และ​ความ​ไม่​บริสุทธิ์​ทาง​เพศ—มนุษย์​อาจ​แสวง​หาความ​มั่งคั่ง​เพื่อ​ช่วยเหลือ​เพื่อน​มนุษย์​ของ​พวก​เขา​ได้—เจ​คอบ​กล่าวโทษ​การ​ปฏิบัติ​ที่​ไม่​ได้​รับ​ความ​เห็น​ชอบ​ของ​การ​แต่ง​ภรรยา​หลาย​คน—พระเจ้า​ทรง​ชื่นชม​ใน​ความ​บริสุทธิ์​ทาง​เพศ​ของ​สตรี. ประมาณ ๕๔๔–๔๒๑ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ ถ้อยคำ​ซึ่ง​เจ​คอบ, น้อง​ชาย​ของนีไฟ, กล่าว​แก่​ผู้คน​ของนีไฟ, หลังจาก​มรณกรรม​ของนีไฟ:
  ๒ บัดนี้, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า, เจ​คอบ, ตาม​ความ​รับผิดชอบ​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​มี​อยู่​ภาย​ใต้​พระผู้เป็นเจ้า, ที่​จะ​ขยาย​งาน​ใน​ตำแหน่ง​ของ​ข้าพเจ้า​ด้วย​ความ​มี​สติ, และ​เพื่อ​ข้าพเจ้า​อาจ​ขจัด​บาป​ของ​ท่าน​ออก​จาก​อาภรณ์​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​ขึ้น​มายัง​พระ​วิหาร​วัน​นี้​เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ประกาศ​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​แก่​ท่าน.
  ๓ และ​ตัว​ท่าน​รู้​ว่า​จน​บัดนี้​ข้าพเจ้า​ขยัน​หมั่น​เพียร​ใน​ตำแหน่ง​แห่ง​การ​เรียก​ของ​ข้าพเจ้า; แต่​วัน​นี้​ข้าพเจ้า​ถูก​ถ่วง​ด้วย​ความ​ปรารถนา​และ​ความ​กังวล​มาก​เพื่อ​ความ​ผาสุก​ของ​จิต​วิญญาณ​ท่าน​ยิ่ง​กว่า​ที่​ข้าพเจ้า​เคย​มี​มา​จน​บัดนี้.
  ๔ เพราะ​ดูเถิด, จนถึง​บัดนี้, ท่าน​เชื่อฟัง​พระ​วจนะ​ของ​พระเจ้า, ซึ่ง​ข้าพเจ้า​ให้​แก่​ท่าน.
  ๕ แต่​ดูเถิด, ท่าน​จง​สดับ​ฟัง​ข้าพเจ้า, และ​จง​รู้​ว่า​โดย​ความ​ช่วยเหลือ​ของ​พระ​ผู้​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดิน​โลก​ผู้ทรง​เด​ชานุ​ภาพ​ทั้งมวล ข้าพเจ้า​สามารถ​บอก​ท่าน​ได้​เกี่ยว​กับ​ความนึกคิด​ของ​ท่าน, ว่า​ท่าน​เริ่ม​กระทำ​ใน​บาป​อย่างไร, ซึ่ง​บาป​นั้น​ดู​น่า​ชิงชัง​นัก​สำหรับ​ข้าพเจ้า, แท้จริง​แล้ว, และ​น่า​ชิงชัง​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๖ แท้จริง​แล้ว, มัน​ทำให้​จิต​วิญญาณ​ข้าพเจ้า​เศร้า​โศก​และ​ทำให้​ข้าพเจ้า​เบือน​หน้า​หนี​ด้วย​ความ​อาย​ต่อหน้า​ที่​ประทับ​ของ​พระ​ผู้​รังสรรค์​ของ​ข้าพเจ้า, ว่า​ข้าพเจ้า​ต้อง​เป็น​พยาน​แก่​ท่าน​เกี่ยว​กับ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​ใจ​ท่าน.
  ๗ และ​มัน​ทำให้​ข้าพเจ้า​เศร้า​โศก​ด้วย​ที่​ต้อง​ใช้​คำ​พูดอาจหาญ​ยิ่ง​นัก​เกี่ยว​กับ​ท่าน, ต่อหน้า​ภรรยา​ท่าน​และ​ลูก​ท่าน, ซึ่ง​ความ​รู้สึก​ของ​พวก​เขา​หลาย​คนละ​เอียด​อ่อน​และ​บริสุทธิ์​ทางเพศ​และ​เปราะ​บาง​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า, ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​น่า​พอ​พระทัย​สำหรับ​พระผู้เป็นเจ้า;
  ๘ และ​ข้าพเจ้า​คิด​ว่า​พวก​เขา​ขึ้น​มา​ที่​นี่​เพื่อ​ฟัง​พระวจนะ​ที่​น่า​พึง​พอใจ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, แท้จริง​แล้ว, พระ​วจนะ​ซึ่ง​รักษา​จิต​วิญญาณ​ที่​บาดเจ็บ.
  ๙ ดังนั้น, มัน​จึง​น่า​ทุกข์​ใจ​ต่อ​จิต​วิญญาณ​ข้าพเจ้า​ที่​ข้าพเจ้า​จะ​ถูก​บีบคั้น, เนื่องจาก​พระ​บัญชา​อัน​เคร่งครัด​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​ได้​รับ​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า, ให้​ตักเตือน​ท่าน​ตาม​โทษานุโทษ​ของ​ท่าน, ทำให้​บาดแผล​ของ​คน​ที่​บาดเจ็บ​อยู่​แล้ว​ใหญ่​ขึ้น, แทนที่จะ​ปลอบโยน​และ​รักษา​บาดแผล​ของ​พวก​เขา; และ​คน​ที่​ไม่​ได้​รับ​บาดเจ็บ​นั้น, แทนที่จะ​ดื่มด่ำ​พระ​วจนะ​ที่​น่า​พึงใจ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ก็​มี​กริช​มา​คอย​ทิ่มแทง​จิต​วิญญาณ​พวก​เขา​และ​ทำให้​จิตใจ​อัน​เปราะ​บาง​ของ​พวก​เขา​บาดเจ็บ.
  ๑๐ แต่, ทั้งที่​เป็น​งาน​หนัก​อย่าง​ใหญ่​หลวง, ข้าพเจ้า​ก็​ต้อง​ทำ​ตาม​พระบัญชา​อัน​เคร่งครัด​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​บอก​ท่าน​เกี่ยว​กับ​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​ท่าน, ต่อหน้า​คน​ใจ​บริสุทธิ์, และ​คน​ที่​ใจ​ชอกช้ำ, และ​ภาย​ใต้​การ​ชำเลือง​พระ​เนตร​อัน​แหลมคม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​ฤทธา​นุ​ภาพ.
  ๑๑ ดังนั้น, ข้าพเจ้า​จึง​ต้อง​บอก​ความ​จริง​ท่าน​ตาม​ความ​แจ้งชัด​แห่ง​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า. เพราะ​ดูเถิด, ขณะ​ที่​ข้าพเจ้า​ทูล​ถาม​พระเจ้า​อยู่​นั้น, พระ​วจนะ​มา​ถึง​ข้าพเจ้า​ดังนี้, มีค​วาม​ว่า: เจ​คอบ, เจ้า​จง​เข้าไป​ใน​วิหาร​ใน​วัน​พรุ่ง, และ​ประกาศ​คำ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้​เจ้า​ไป​บอก​คน​พวก​นี้.
  ๑๒ และ​บัดนี้​ดูเถิด, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, นี่​คือ​พระ​วจนะ​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​ประกาศ​แก่​ท่าน, คือ​หลาย​คนใน​พวก​ท่าน​เริ่ม​แสวง​หา​ทอง, และ​เงิน, และแร่​มี​ค่า​นานา​ชนิด, ซึ่ง​มี​มากมาย​อย่าง​อุดม​สมบูรณ์​ที่สุด, ใน​แผ่นดิน​นี้, อันเป็น​แผ่นดิน​แห่ง​คำสัญญา​เพื่อ​ท่าน​และ​พงศ์พันธุ์​ของ​ท่าน.
  ๑๓ และ​พระ​หัตถ์​แห่ง​การ​อารักขา​ทรง​แย้ม​พระ​สรวล​มายัง​ท่าน​อย่าง​พอ​พระทัย​เป็น​ที่สุด, จน​ท่าน​ได้​รับ​ความ​มั่งคั่ง​มากมาย; และ​เพราะ​บาง​คนใน​พวก​ท่าน​ได้​รับ​มากมาย​กว่า​พี่น้อง​ท่าน ท่าน​จึง​ทะนงตน​ด้วย​ความ​ถือดี​ใน​ใจ​ท่าน, และ​ชูคอ​และ​เชิด​หน้า​เพราะ​ความ​สูง​ค่า​ราคา​แพง​ของ​เสื้อ​ผ้า​อาภรณ์​ท่าน, และ​ข่มเหง​พี่น้อง​ท่าน​เพราะ​คิด​ว่า​ท่าน​ดี​กว่า​พวก​เขา.
  ๑๔ และ​บัดนี้, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, ท่าน​คิด​ว่า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​แก้ต่าง​ให้ท่า​น​ใน​สิ่ง​นี้​หรือ ? ดูเถิด, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ไม่​เลย. แต่​พระองค์​ทรง​กล่าวโทษ​ท่าน, และ​หาก​ท่าน​ยัง​คง​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นี้​การ​พิพากษา​ของ​พระองค์​ต้อง​มา​สู่​ท่าน​อย่าง​รวดเร็ว.
  ๑๕ โอ้​ขอ​ให้​พระองค์​ทรง​แสดง​แก่​ท่าน​ว่า​พระองค์​ทรง​ทิ่มแทง​ท่าน​ได้, และ​ด้วย​การ​ชำเลือง​พระ​เนตร​เพียง​ครั้ง​เดียว​ของ​พระองค์ พระองค์​ทรง​ลง​ทัณฑ์​ท่าน​ให้​ไป​สู่​ภัสมธุลี​ได้ !
  ๑๖ โอ้​ขอ​ให้​พระองค์​ทรง​ขจัด​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​นี้​ไป​จาก​ท่าน. และ, โอ้​ขอ​ให้ท่า​น​ฟัง​พระ​วจนะ​แห่ง​พระ​บัญญัติ​ของ​พระองค์, และ​อย่า​ให้​ความจองหอง​ของ​ใจ​ท่าน​นี้​ทำลาย​จิต​วิญญาณ​ท่าน​เลย !
  ๑๗ จง​คิด​ว่า​พี่น้อง​ของ​ท่าน​เหมือนกับ​ตัว​ท่าน, และ​จง​สนิทสนม​กับ​ทุก​คน​และ​เผื่อแผ่​ด้วยทรัพย์สมบัติ​ของ​ท่าน, เพื่อ​พวกเขา​จะ​ได้​ร่ำรวย​เหมือนกับ​ท่าน.
  ๑๘ แต่​ก่อน​ที่​ท่าน​จะ​แสวง​หาความมั่งคั่ง, ท่าน​จง​แสวง​หาอาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๙ และ​หลังจาก​ท่าน​ได้​รับ​ความ​หวัง​ใน​พระ​คริสต์​แล้ว​ท่าน​จะ​ได้​รับ​ความ​มั่งคั่ง, หาก​ท่าน​แสวง​หา​มัน; และ​ท่าน​จะ​แสวง​หา​มัน​ด้วย​เจตนา​ทำดี—เพื่อ​ห่อ​หุ้ม​คน​เปลือย​เปล่า, และ​เลี้ยง​คน​หิว​โหย, และ​ให้​อิสระ​แก่​เชลย, และ​ให้การ​บรรเทา​ทุกข์​แก่​ผู้​ป่วย​และ​คน​ทุกข์​ยาก.
  ๒๐ และ​บัดนี้, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​เกี่ยว​กับ​ความ​จองหอง; และ​คนใน​พวก​ท่าน​ที่​ทำให้​เพื่อนบ้าน​ของ​ท่าน​มี​ทุกข์, และ​ข่มเหง​เขา​เพราะ​ท่าน​จองหอง​ใน​ใจ​ท่าน, ด้วย​สิ่ง​ที่​พระผู้เป็นเจ้า​ประทาน​ให้ท่า​น, ท่าน​จะ​ว่า​อย่างไร​เล่า​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้ ?
  ๒๑ ท่าน​ไม่​คิด​หรือ​ว่า​เรื่อง​เช่น​นั้น​น่า​ชิงชัง​สำหรับ​พระองค์​ผู้ทรง​สร้าง​เนื้อ​หนัง​ทั้งปวง ? และ​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระองค์​สัต​ภาวะ​หนึ่ง​มี​ค่า​เท่ากับ​อีก​สัต​ภาวะ​หนึ่ง. และ​เนื้อ​หนัง​ทั้งปวง​มา​จาก​ผง​ธุลี; และ​เพื่อ​เจตนารมณ์​เดียวกัน​นี้​พระองค์​ทรง​สร้าง​พวก​เขา, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​รักษา​พระบัญญัติ​ของ​พระองค์​และ​สรรเสริญ​พระองค์​ตลอด​กาล.
  ๒๒ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า​ขอ​ยุติ​การก​ล่า​ว​แก่​ท่าน​เกี่ยว​กับ​ความ​จองหอง. และ​หาก​ไม่​ใช่​เพราะ​ข้าพเจ้า​ต้อง​กล่าว​แก่​ท่าน​เกี่ยว​กับ​โทษานุโทษ​ที่​หยาบช้า​กว่า​นี้, ใจ​ข้าพเจ้า​จะ​ชื่นชมยินดี​อย่าง​ยิ่ง​เพราะ​ท่าน.
  ๒๓ แต่​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ทำให้​ข้าพเจ้า​ทุกข์​ใจ​เพราะ​โทษานุโทษ​ที่​หยาบช้า​ยิ่ง​นัก​ของ​ท่าน. เพราะ​ดูเถิด, พระเจ้า​ตรัส​ดังนี้: คน​เหล่า​นี้​เริ่ม​พอกพูน​ใน​ความ​ชั่วช้า​สามานย์; พวก​เขา​ไม่​เข้าใจ​พระ​คัมภีร์, เพราะ​พวก​เขา​พยายาม​หา​ข้อ​แก้ตัว​ใน​เรื่อง​อันเป็น​การ​ผิด​ประเวณี, เพราะ​เรื่อง​ที่​มี​เขียน​ไว้​เกี่ยว​กับ​ดา​วิด, และ​ซา​โลม​อ​น​บุตร​ของ​ท่าน.
  ๒๔ ดูเถิด, ดา​วิด​กับ​ซา​โลม​อน​มี​ภรรยา​และ​อนุภรรยา​มาก​จริง, ซึ่ง​สิ่ง​นี้​น่า​ชิงชัง​สำหรับ​เรา, พระเจ้า​ตรัส.
  ๒๕ ดังนั้น, พระเจ้า​ตรัส​ดังนี้, เรา​นำ​คน​พวก​นี้​ออก​มา​จาก​แผ่นดิน​แห่ง​เยรูซา​เล็ม, ด้วย​พลัง​แห่ง​แขน​ของ​เรา, เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ยก​อังกูร​อันชอบธรรม​ขึ้น​จาก​เลือดเนื้อเชื้อไข​ของ​โย​เซ​ฟไว้เพื่อ​เรา.
  ๒๖ ดังนั้น, เรา​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ไม่​ยอม​ให้​คน​พวก​นี้​ทำ​เหมือนกับ​คนใน​สมัย​ก่อน.
  ๒๗ ดังนั้น, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, จง​ฟัง​ข้าพเจ้า, และ​จง​สดับ​ฟัง​พระ​วจนะ​ของ​พระเจ้า: เพราะ​จะ​ไม่​มี​ชาย​ใด​ใน​บรรดา​พวก​เจ้า​มี​ภรรยา​ได้​มาก​กว่าหนึ่ง​คน; และ​อนุภรรยา​นั้น​เล่า​เขา​จะ​ไม่​มี​เลย;
  ๒๘ เพราะ​เรา, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า, ชื่นชม​ใน​ความ​บริสุทธิ์​ทางเพศ​ของ​สตรี. และ​การ​ผิด​ประเวณี​เป็น​สิ่ง​น่า​ชิงชัง​สำหรับ​เรา; พระเจ้า​จอม​โยธา​ตรัส​ดังนั้น.
  ๒๙ ดังนั้น, คน​เหล่า​นี้​จะ​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา, พระเจ้า​จอม​โยธา​ตรัส, มิ​ฉะนั้น​แผ่นดิน​จะ​ถูก​สาปแช่ง​เพราะ​พวก​เขา.
  ๓๐ พระเจ้า​จอม​โยธา​ตรัส, เพราะ​หาก​เรา​จะ, เลี้ยงพงศ์พันธุ์​ให้​ทวี​ขึ้น​เพื่อ​เรา, เรา​จะ​บัญชา​ผู้คน​ของ​เรา; มิ​ฉะนั้น​พวก​เขา​จะ​สดับ​ฟัง​เรื่อง​เหล่า​นี้.
  ๓๑ เพราะ​ดูเถิด, เรา, พระเจ้า, เห็น​โทมนัส, และ​ได้ยิน​เสียง​ร่ำไห้​ของ​ธิดา​แห่ง​ผู้คน​ของ​เรา​ใน​แผ่นดิน​เยรูซา​เล็ม, แท้จริง​แล้ว, และ​ใน​ผืน​แผ่นดิน​ทั้งหมด​ของ​ผู้คน​ของ​เรา, เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​สามี​นาง.
  ๓๒ พระเจ้า​จอม​โยธา​ตรัส, และ​เรา​จะ​ไม่​ยอม, ให้​เสียง​ร้องขอ​ง​ธิดา​ผู้​งดงาม​ของ​คน​เหล่า​นี้, ซึ่ง​เรา​นำ​ออก​มา​จาก​แผ่นดิน​แห่ง​เยรูซา​เล็ม, ขึ้น​มา​ถึง​เรา​เพื่อ​ฟ้อง​พวก​ผู้ชาย​แห่ง​ผู้คน​ของ​เรา, พระเจ้า​จอม​โยธา​ตรัส.
  ๓๓ เพราะ​พวก​เขา​จะ​ไม่​นำ​ธิดา​แห่ง​ผู้คน​ของ​เรา​ไป​เป็น​เชลย​เพราะ​ความ​นุ่มนวล​ของ​พวก​นาง, มิ​ฉะนั้น​เรา​จะ​เยือน​พวก​เขา​ด้วย​การ​สาป​แช่ง​อัน​สาหัส, แม้​จนถึง​ความ​พินาศ; เพราะ​พวก​เขา​จะ​ไม่​กระทำ​การ​ผิดประเวณี, เหมือน​คนใน​สมัย​ก่อน, พระเจ้า​จอม​โยธา​ตรัส.
  ๓๔ และ​บัดนี้​ดูเถิด, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, ท่าน​รู้​ว่า​พระ​บัญญัติ​เหล่า​นี้​ประทาน​ให้​ลีไฮ, บิดา​เรา; ดังนั้น, ท่าน​จึง​รู้จัก​พระ​บัญญัติ​เหล่า​นี้​มา​ก่อน; และ​ท่าน​มา​สู่​การก​ล่า​ว​โทษ​รุนแรง; เพราะ​ท่าน​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นี้​มา​แล้ว​ซึ่ง​ท่าน​ไม่​ควร​ทำ.
  ๓๕ ดูเถิด, ท่าน​ทำความ​ชั่วช้า​สามานย์​ยิ่งกว่า​ชาวเล​มัน, พี่น้อง​ของ​เรา. ท่าน​ทำให้​ใจ​ภรรยา​ผู้​ละเอียด​อ่อน​ของ​ท่าน​ชอกช้ำ, และ​สูญ​เสีย​ความ​ไว้​วางใจ​จาก​ลูก​ๆ ของ​ท่าน, เพราะ​ตัวอย่าง​ที่​เลว​ของ​ท่าน​ต่อหน้า​พวก​เขา; และ​เสียง​สะอื้น​ของ​ใจ​พวก​เขา​ขึ้น​ไป​ถึง​พระผู้เป็นเจ้า​เพื่อ​ฟ้อง​ท่าน. และ​เพราะ​ความ​เคร่งครัด​แห่ง​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ซึ่ง​ลง​มา​ว่า​ท่าน, ใจ​หลาย​ดวง​จึง​ตาย, ด้วย​ถูก​ทิ่มแทง​เป็น​แผล​ลึก.