พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน
แผนที่พระคัมภีร์
แผนที่​ต่อ​ไป​นี้​จะ​ช่วย​ให้ท่า​น​เข้าใจ​ได้​ดี​ขึ้น​ถึง​พระ​คัมภีร์. โดย​รู้​ถึง​ภูมิศาสตร์​ของ​ดิน​แดน​ที่​อธิบาย​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์, ท่าน​จะ​เข้าใจ​เหตุการณ์​ใน​พระ​คัมภีร์​ได้​ดี​ยิ่ง​ขึ้น.
๑. แผนที่​ทาง​กายภาพ​ของ​แผ่นดิน​บริสุทธิ์
๒. การ​อพยพ​ของ​อิส​รา​เอลจาก​อี​ยิปต์และ​การ​เข้า​สู่​คา​นา​อัน
๓. การ​แบ่งแยก​สิบ​สอง​เผ่า
๔. จักรวรรดิ​ของ​ดา​วิด​กับ​ซา​โลม​อ​น
๕. จักรวรรดิอัสซีเรีย
๖. จักรวรรดิ​บา​บิ​โลน​ใหม่ (เนบูคัด​เนสซาร์) และ​อาณาจักร​อียิปต์
๗. จักรวรรดิเปอร์เซีย
๘. จักรวรรดิ​โรมัน
๙. โลก​ของ​ภาค​พัน​ธ​สัญญา​เดิม
๑๐. คา​นา​อัน​ใน​สมัย​พัน​ธ​สัญญา​เดิม
๑๑. แผ่นดิน​บริสุทธิ์​ใน​สมัย​พัน​ธ​สัญญา​ใหม่
๑๒. เยรูซา​เล็ม ณ สมัย​ของ​พระ​เยซู
๑๓. เส้นทาง​ใน​การ​เผยแผ่​ศาสนา​ของ​อัครสาวก​เปาโล
๑๔. ความ​สูง​ของ​แผ่นดิน​บริสุทธิ์​ใน​สมัย​พระ​คัมภีร์​ไบเบิล

ดรรชนี​สถาน​ที่-ชื่อ
รายการ​แต่ละ​รายการ​รวม​ถึง​หมายเลข​แผนที่​ตาม​ด้วย​ตาราง​ระยะ​พิกัด​ซึ่ง​ประกอบด้วย​การ​รวม​พยัญชนะ-ตัวเลข. ตัวอย่าง​เช่น, รายการ​ของ​รับบาห์ (อัม​มาน) ใน​แผนที่​แรก​ระบุ​ว่า​อยู่​ที่ ๑:ง​๕; นั่น​คือ, แผนที่​หมายเลข ๑, ช่อง​สี่เหลี่ยม ง​๕. ท่าน​สามารถ​ระบุ​ที่​ตั้ง​จาก​ช่อง​สี่เหลี่ยม​จำเพาะ​ใน​แผนที่​แต่ละ​หน้า​ได้โดย​ดู​ระยะ​พิกัด​ด้าน​บน​และ​ด้าน​ข้าง​ของ​แผนที่​นั้น. สถาน​ที่​ซึ่ง​มีชื่อ​อื่น​ด้วย​จะ​ระบุ​ไว้​ใน​วงเล็บ; ตัวอย่าง​เช่น, รับบาห์ (อัม​มาน). เครื่องหมาย​คำ​ถาม​หลัง​ชื่อ​เป็นการ​บอก​ว่า​สถาน​ที่​ซึ่ง​แสดง​ไว้​บน​แผนที่​มีค​วาม​เป็น​ไป​ได้​หรือ​อาจ​จะ​เป็น​ที่​ตั้งแต่​ยัง​ไม่​แน่นอน.
ต่อ​ไป​นี้​เป็น​กุญแจ​ไข​ความ​เข้าใจ​สัญลักษณ์​และ​แบบ​ตัวพิมพ์​ต่างๆ ที่​ใช้บน​แผนที่. นอกจาก​นี้, แผนที่​แต่ละ​หน้า​อาจ​มี​กุญแจ​พร้อม​คำ​อธิบาย​สัญลักษณ์​เพิ่มเติม​เกี่ยว​กับ​แผนที่​ใน​หน้า​นั้น​โดย​เฉพาะ.
จุด​สี​แดง​แทน​นคร​หรือ​เมือง. บาง​ครั้ง​อาจ​มี​เส้น​ลาก​จาก​จุด​ไป​ยัง​ชื่อ​เมือง​หรือ​สถาน​ที่​ตั้ง.
รูป​ทรง​สามเหลี่ยม​สี​ดำ​เล็ก​ๆ แทน​ภูเขา.
ทะเล​ตาย แบบ​ตัวพิมพ์​นี้​ใช้​สำหรับ​สถาน​ที่ทาง​ภูมิศาสตร์, เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ำ, ภูเขา, แดน​ทุรกันดาร, หุบเขา, ทะเลทราย, และ​เกาะ​ต่างๆ.
เยรูซา​เล็ม แบบ​ตัวพิมพ์​นี้​ใช้​สำหรับ​นคร​และ​เมือง​ทั้งหมด (และ​สำหรับ​ที่​ตั้ง​ต่างๆ ใน​ราย​ละเอียด​บน​แผนที่​นคร​เยรูซา​เล็ม).
โม​อับ แบบ​ตัวพิมพ์​นี้​ใช้​สำหรับ​การ​แบ่ง​เขต​ทางการ​เมือง​ที่​เล็ก​ลง, เช่น เขต, ประชาชน, และ​เผ่า​ต่างๆ.
ยู เ ดี ย แบบ​ตัวพิมพ์​นี้​ใช้​สำหรับ​การ​แบ่ง​เขต​ทางการ​เมือง​ที่​ใหญ่​ขึ้น, เช่น ประชาชาติ, ประเทศ, และ​ทวีป.