Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
 Sök efter: HjälpOrdsökning Sökning på ämne Sökning på studiehjälpmedel Sökning på hänvisningar Markerade hänvisningar
Skriv ut  
Sökning på markerade hänvisningar

Det här alternativet söker hänvisningar som du har markerat för arkivering och senare visning på sidan Markerade referenser. För att markera en hänvisning klickar du på texten till en vers i skrifterna medan du håller ned Alt-tangenten . Den markerade versen visas i rött. För att avmarkera en hänvisning klickar du på samma text igen medan du håller ned Alt-tangenten . Prova markera flera verser och sedan välja Markerat överst till höger på sidan.

Hur du använder markerade hänvisningar
Du kan markera och arkivera upp till 75 markerade hänvisningar.
Du kan ta bort alla dina markerade hänvisningar genom att klicka på Rensa markerade hänvisningar på resultatsidan för Sökning på markerade hänvisningar. Borttagningen av markerade hänvisningar är permanent (det finns inget ”ångra”-alternativ sedan du tagit bort en markerad hänvisning).
Alternativ
Du har tillgång till två ytterligare relaterade sökalternativ på resultatsidan för Sökning på markerade hänvisningar.

Sökning på fotnoter
Det här alternativet söker på fotnoter som har anknytning till en vers eller flera verser i skrifterna. För att starta sökning på fotnoter klickar du på Visa fotnoter nedtill på resultatsidan för Sökning på markerade hänvisningar.

Sökning på korshänvisningar
Det här alternativet söker på alla korshänvisningar i fotnoterna och studiehjälpmedlen som ”pekar mot” en viss vers eller vissa verser i skrifterna. På grund av begränsat utrymme pekar däremot hänvisningarna i fotnoterna i de tryckta utgåvorna av skrifterna enbart ”utåt” mot ett fåtal valda referenser och notiser i ämnesregistret. Det skulle kunna ta dagar att manuellt hitta alla hänvisningar som pekar ”mot” en enda vers, för att inte tala om alla tiotusentals verser i skrifterna. För att starta sökning på korshänvisningar klickar du på Visa korshänvisningar nedtill på resultatsidan för Sökning på markerade hänvisningar.