Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
  Sök efter:
Ordsökning Sökning på ämne Sökning på studiehjälpmedel Sökning på hänvisningar Markerade hänvisningar
Skriv ut  
Sökalternativ

Det finns sju kraftfulla sökmotorer eller sökalternativ i internetutgåvan av skrifterna.

Ordsökning
Det här alternativet söker ord i skrifterna som överensstämmer med ord som skrivits i sökrutan. Du kan skriva ett eller flera ord. Prova med att skriva tro hopp kärlek eller dop och klicka sedan på Ordsökning.

Sökning på ämne
Det här alternativet söker ämnen i skrifterna som överensstämmer med ord som skrivits i sökrutan. Relevanta referenser hämtas från studiehjälpmedlen. Sökning på ämne analyserar sambandet med ämnen i studiehjälpmedlen och försöker presentera de mest relevanta skriftställehänvisningarna. Till skillnad från sökning på ord hittar Sökning på ämne hänvisningar som omfattar ett urval verser och referenser utöver de aktuella ämnesorden som du söker på. Du kan skriva ett eller flera ord. Prova med att skriva Liahona eller sabbatsdag eller missionärsarbete och klicka sedan på Sökning på ämne.

Sökning på studiehjälpmedel
Det här alternativet söker på titlar, rubriker eller notiser i studiehjälpmedlen (till exempel den alfabetiska förteckningen över evangelieämnen, fotografier och kartor) som överensstämmer med ord som skrivits i sökrutan. Du kan skriva ett eller flera ord. Prova med att skriva Nasaret eller uppenbarelse eller Moselagen och klicka sedan på Sökning på studiehjälpmedel.

Sökning på hänvisningar
Det här alternativet söker på skriftställehänvisningar som skrivits i sökrutan. Du kan skriva en eller flera hänvisningar. Hänvisningarna kan också kopieras och klistras in från andra applikationer. Det krävs att hänvisningarna skrivs i standardformat. Prova med att skriva Mosiah 3:19-21 eller L&F 88:73,77-80,84-85 eller 1 Ne 11:13-21; Mosiah 3:8-13; Alma 7:10 och klicka sedan på Sökning på hänvisningar.

Sökning på fotnoter
Det här alternativet söker på fotnoter som har anknytning till en vers eller flera verser i skrifterna. För att starta sökning på fotnoter klickar du på något ord med fotnot i texten i skrifterna, eller så skriver du hänvisningar i sökrutan. Prova med att skriva 2 Ne 31:19-21 eller Moro 10:4-5 och (1) klicka sedan på Sök och (2) klicka på Visa fotnoter nedtill på resultatsidan för sökning.

Sökning på korshänvisningar
Det här alternativet söker på alla korshänvisningar i fotnoterna och studiehjälpmedlen som ”pekar mot” en viss vers eller vissa verser i skrifterna. På grund av begränsat utrymme pekar däremot hänvisningarna i fotnoterna i de tryckta utgåvorna av skrifterna enbart ”utåt” mot ett fåtal valda referenser och notiser i ämnesregistret. För att starta en sökning på korshänvisningar klickar du på något ord med fotnot i texten och klickar sedan på Visa korshänvisningar eller anger hänvisningar i sökrutan. Prova med att skriva 1 Ne 1:1 eller Mosiah 3:19 och (1) klicka sedan på Sök och (2) klicka på Visa korshänvisningar nedtill på resultatsidan för sökning.

Sökning på markerade hänvisningar
Det här alternativet söker hänvisningar som du har markerat för arkivering och senare visning på sidan Markerade referenser. För att markera en hänvisning klickar du på texten till en vers i skrifterna medan du håller ned Alt-tangenten. Den markerade versen visas i rött. För att avmarkera en hänvisning klickar du på samma text igen medan du håller ned Alt-tangenten. Du kan ta bort alla dina markerade hänvisningar genom att klicka på Rensa markerade hänvisningar på resultatsidan för Sökning på markerade hänvisningar. Prova att markera flera verser och sedan klicka på Markerat överst till höger på sidan.

Besök sidorna för personlig hjälp under varje sökalternativ för att få mer hjälp.