Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
Alternativ

Markera fotnoter
innehåller:
Fotnoter:
Standardsökning:
Kapitelmarginaler:

  

Markera fotnotens innehåll
Den här funktionen placerar ett märke för fotnotens innehåll ( • ) till höger om ord med fotnoter (till exempel cbön ). Markeringen för fotnotens innehåll visar att fotnoten har information som hör samman med de valda kategorierna i rutorna ovan (HEB, IE, OR, GS). Du kan välja en eller flera innehållskategorier åt gången. Med den här funktionen kan du lätt se allt innehåll i fotnoterna, till exempel hänvisningar till Handledning för skriftstudier, utan att öppna innehållet i varje fotnot.
Fotnoter
Välj det här alternativet för att dölja alla länkar till fotnoter i texten i skrifterna, och för att dölja den upphöjda skriften vid fotnoter a, b, c, ... (Observera: Om du inte vill att indikatorerna till fotnoterna ska synas på din utskrivna sida kan du välja den här funktionen före utskriften eller välja alternativet Dölj fotnoter på sidan för utskrift.) Om du klickar på ett ord med fotnot i skrifterna visas en sida med mer utförliga fotnotskommentarer. Grundläggande fotnotsinformation kan visas genom att kortvarigt placera markören (utan att klicka) över orden med fotnoter.
Standardsökning
Med den här funktionen kan du välja alternativet för standardsökning (Sökning på ord, Sökning på ämneeller Sökning på studiehjälpmedel) som aktiveras som starten för sökning när ord skrivs i sökrutan.
För att uppdatera dina val och återvända till föregående sida klickar du på Spara alternativ.