Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
Skriv ut  
HUR INTERNETVERSIONEN AV
SKRIFTERNA
ANVÄNDS
Introduktion

Internetversionen av skrifterna skapades för att 1) använda dagens teknologi till att snabbt hitta källor och information i skrifterna och 2) få tillgång till korrekt och officiell version av kyrkans heliga skrifter. Den innehåller den fullständiga texten av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tre standardverk, som är Mormons bok: Ännu ett testamente om Jesus Kristus, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan. Den innehåller också studiehjälpmedlen i Handledning för skriftstudier som ingår i den tryckta versionen av dessa skrifter: en alfabetisk förteckning över evangelieämnen, valda delar av Joseph Smith Translation of the English Bible, JST (Joseph Smiths översättning av Bibeln), kronologi över kyrkans historia, kartor och fotografier från kyrkans historia samt bibliska kartor och fotografier. Den alfabetiska förteckningen över evangelieämnen anger valda lärosatser, principer, personer och platser som omnämns i standardverken. Den har också viktiga skriftställehänvisningar för personliga studier och familjestudier av skrifterna.

Hur du använder navigeringsraden

Navigeringsraden med dess sökfunktioner ger bekväm tillgång till skrifterna och dess studiehjälpmedel. Navigeringsraden finns överst på varje sida. Den informerar om var du är i skrifterna och ger dig hjälpmedel för sökning, visning av sidor och snabb förflyttning till andra platser i skrifterna. Nedan finns information om dessa hjälpmedel.

Logotyp för skrifterna

Du kan återvända till webbplatsens huvudmeny för skrifterna genom att klicka på logon.

Studiehjälpmedel

Genom att klicka på Studiehjälpmedel på högra sidan av navigeringsraden får du tillgång till de olika hjälpavsnitten i Handledning för skriftstudier. I studiehjälpmedlen finns en alfabetisk förteckning över evangelieämnen, valda delar av Joseph Smith Translation of the English Bible, JST (Joseph Smiths översättning av Bibeln), kronologi över kyrkans historia, kartor och fotografier från kyrkans historia samt bibliska kartor och fotografier. Studiehjälpmedlen har utformats för att hjälpa dig hitta värdefulla resurser i dina skriftstudier. Information om hur man använder dessa resurser finns inom varje hjälpavsnitt.

Sök

Det finns sju kraftfulla webbläsare eller sökalternativ i internetutgåvan av skrifterna. Du kan göra sökningar genom att klicka på Sök. Besök sidorna för personlig hjälp under varje sökalternativ för att få mer hjälp.

Sökning på ord

Det här alternativet söker ord i skrifterna som överensstämmer med ord som skrivits i sökrutan. Du kan skriva ett eller flera ord i sökrutan.

Sökning på ämne

Det här alternativet söker ämnen i skrifterna som överensstämmer med ord som skrivits i sökrutan. Relevanta referenser hämtas från studiehjälpmedlen. Sökning på ämne analyserar sambandet med ämnen i studiehjälpmedlen och försöker presentera de mest relevanta skriftställehänvisningarna. Till skillnad från sökning på ord hittar Sökning på ämne hänvisningar som omfattar ett urval verser och referenser utöver de aktuella ämnesorden som du söker på. Du kan skriva ett eller flera ord när du använder Sökning på ämne.

Sökning på studiehjälpmedel

Det här alternativet söker på titlar, rubriker eller notiser i studiehjälpmedlen (till exempel den alfabetiska förteckningen över evangelieämnen, fotografier och kartor) som överensstämmer med ord som skrivits i sökrutan. Du kan skriva ett eller flera ord i sökrutan.

Sökning på hänvisningar

Det här alternativet söker på skriftställehänvisningar som skrivits i sökrutan. Du kan skriva en eller flera hänvisningar i sökrutan. Hänvisningar kan kopieras och klistras in från andra applikationer. Det krävs att hänvisningarna skrivs enligt standard (till exempel 1 Ne 3:7). 3:7).

Sökning på fotnoter

Det här alternativet söker på fotnoter som har anknytning till en vers eller flera verser i skrifterna. För att starta en sökning på fotnoter klickar du på något ord med fotnot i texten, eller skriv hänvisningar i sökrutan och klicka sedan på Visa fotnoter nedtill på resultatsidan.

Sökning på korshänvisningar

Det här alternativet söker på alla korshänvisningar i fotnoterna och studiehjälpmedlen som ”pekar mot” en viss vers eller vissa verser i skrifterna. På grund av begränsat utrymme pekar däremot hänvisningarna i fotnoterna i de tryckta utgåvorna av skrifterna enbart ”utåt” mot ett fåtal valda referenser och notiser i Handledning för skriftstudier. För att starta en sökning på korshänvisningar klickar du på något ord med fotnot i texten, eller skriv hänvisningar i sökrutan och klicka sedan på Visa korshänvisningar nedtill på resultatsidan.

Sökning på markerade hänvisningar

Det här alternativet söker hänvisningar som du har markerat för arkivering och senare visning på sidan Markerade referenser. För att markera en hänvisning klickar du på texten till en vers i skrifterna medan du håller ned Alt-tangenten . Den markerade versen visas i rött. Du kan markera upp till 75 hänvisningar. För att avmarkera en hänvisning klickar du på samma text igen medan du håller ned Alt-tangenten . Du kan ta bort alla dina markerade hänvisningar genom att välja Rensa markerade hänvisningar på resultatsidan för Sökning på markerade hänvisningar.

Alternativ

Du kan välja alternativa sätt att visa eller få tillgång till information genom att klicka på Alternativ. Du kan till exempel (1) placera en markör till höger om ord med fotnot för att ange att fotnoten innehåller information som hör samman med valda kategorier, (2) dölja alla fotnotslänkar i texten i skrifterna, och (3) välja den standardsökning (ord, ämnen eller studiehjälpmedel) som ska aktiveras som första sökning när ord skrivs i sökrutan.

Markerat

Klicka på Markerat överst till höger på navigeringsraden för att söka hänvisningar som du har markerat för arkivering och senare visning på resultatsidan för Sökning på markerade hänvisningar. Markerade hänvisningar visas enbart om du har markerat minst en hänvisning. För att markera en hänvisning klickar du på texten till en vers i skrifterna medan du håller ned Alt-tangenten. Den markerade texten visas i rött. Du kan markera upp till 75 hänvisningar. För att avmarkera en hänvisning klickar du på samma text igen medan du håller ned Alt-tangenten . Du kan ta bort alla dina markerade hänvisningar genom att välja Rensa markerade hänvisningar på resultatsidan för Sökning på markerade hänvisningar.

Hjälp

Knappen för Hjälp (finns till höger om navigeringsraden) tar dig till den här sidan.

Språk

Internetversionen av skrifterna finns på flera språk. Klicka på knappen Språk på navigeringsraden för att välja bland de olika språkversionerna. Endast den engelska versionen innehåller Bibeln och fullständiga studiehjälpmedel.

Sök efter

Via rutan Sök efter kan du snabbt hitta ord, ämnen eller skriftställehänvisningar i standardverken och studiehjälpmedlen utan att behöva ta fram sidan med sökalternativ. Du kan skriva in ett eller flera ord eller skriftställehänvisningar (skriv hänvisningarna enligt standard). Du startar sökningen genom att klicka på knappen Sök till höger om rutan Sök efter. Mer information om sökning finns på sidan Sökalternativ.

Orientering

Funktionen Orientering, som finns till vänster på navigeringsraden, visar var du är på webbplatsen. Till exempel: ”Skrifterna > Mormons bok > Jakob > Kapitel 2” visar att du är i andra kapitlet i Jakob i Mormons bok. Du kan också klicka på någon av de angivna positionerna i Orientering för att ta fram den sidan. Den första angivna sökvägen är länkad till hemsidan för lds.org.

Skriv ut

Du kan skriva ut text och bilder från varje sida genom att klicka på Skriv ut överst till vänster på sidorna med innehållsförteckning. Den här funktionen tar bort ovidkommande grafik och text och omdanar sedan sidan för utskrift. (Observera: Om du vill att också navigeringsraden ska skrivas ut måste du använda din webbläsares utskriftsfunktion.) Du kan också skapa en egen utformad titel för sidan som då visas överst på den tryckta sidan. Sidan för Skriv ut har alternativet att dölja fotnotsangivelser och markerade sökord före utskrift.

Föregående

Knappen för Föregående (finns överst till höger om sidorna med innehållsförteckning) tar dig till föregående sida på samma nivå. Om du till exempel tittar på Alma, kapitel 32, och du vill gå till Alma 31, klickar du på knappen Föregående . Eller om du tittar på fotnoterna till en viss vers och vill gå till fotnoterna till föregående vers, klickar du på knappen Föregående .

Nästa

Knappen Nästa (finns till höger om knappen Föregående ) fungerar på samma sätt som knappen Föregående , utom att den flyttar dig framåt en sida i stället för bakåt.

Fotnoter

Om du klickar på ett ord med fotnot i skrifterna visas en sida med mer utförliga fotnotskommentarer. Grundläggande fotnotsinformation kan visas genom att kortvarigt placera markören (utan att klicka) över orden med fotnoter. Sidor med fotnotskommentarer kan också väljas fortlöpande genom att klicka på knapparna < (föregående) och > (nästa) på navigeringsraden. Med hjälp av alternativen i din webbläsare kan ord med fotnoter anges genom att välja färg, understrykning eller båda två. Fotnoter kan också anges genom den vanliga upphöjda skriften a, b, c, ... . Fotnotsmarkeringar ( • ) kan bifogas för att ange fotnoter som innehåller information och noteringar av enbart ett visst slag. Se också ”Alternativ” under ”Hur du använder navigeringsraden”.

Använda flera fönster samtidigt

Eftersom du använder en webbläsare för Internet för att läsa i skrifterna, kan du utnyttja din webbläsares många inbyggda funktioner. En av dessa funktioner är möjligheten att ha mer än ett fönster för webbläsare öppet samtidigt. I vissa webbläsare kan man skapa tabbar för att se flera sidor i samma fönster. Dessa funktioner kan vara mycket användbara för jämförelser sida vid sida, till exempel se fotnoter och verser samtidigt, se verser och studiehjälpmedel samtidigt, och många andra möjligheter, till exempel dra länkar från ett fönster till ett annat. Studera dokumentationen som medföljde din webbläsare för att lära dig hur du skapar och använder flera och tabbade fönster.

Anpassa din webbläsare

Internetversionen av skrifterna har utformats på sådant sätt att den ser bäst ut när länkade ord inte är understrukna. Du kan gå till din webbläsares alternativ ”preferenser” för att stänga av funktionen understrykning.