Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
Skriv ut   < Föregående  Nästa >
ALFABETISKT ÄMNESREGISTER
Sjuttio
Ett ämbete till vilket män ordineras inom det melkisedekska prästadömet. I vår tid är de sjuttios kvorum generalauktoriteter inom kyrkan med apostolisk myndighet, men de är inte ordinerade till apostlar. De ägnar sig åt sitt tjänande på heltid.
Herren utsåg sjuttio andra, Luk 10:1. De sjuttio kallas att predika evangeliet och vara särskilda vittnen om Jesus Kristus, L&F 107:25–26. De sjuttio handlar i Herrens namn under de tolvs ledning för att bygga upp kyrkan och ordna med alla dess angelägenheter i alla nationer, L&F 107:34. Utvälj andra sjuttio, ända till sju gånger sjuttio, om arbetet så kräver, L&F 107:93–97. De sjuttios kvorum är instiftat för resande äldster som bär vittne om mitt namn i hela världen, L&F 124:138–139.