Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
Skriv ut   < Föregående  Nästa >
Kronologisk innehållsförteckning
Tid Plats Kapitel
1823 september Manchester, New York L&F 2
1828 juli Harmony, Pennsylvania L&F 3
sommaren Harmony, Pennsylvania L&F 10
1829 februari Harmony, Pennsylvania L&F 4
mars Harmony, Pennsylvania L&F 5
april Harmony, Pennsylvania L&F 6, L&F 7, L&F 8, L&F 9
maj Harmony, Pennsylvania L&F 11, L&F 12, L&F 13
juni Fayette, New York L&F 14, L&F 15, L&F 16, L&F 17, L&F 18
1830 mars Manchester, New York L&F 19
april Fayette, New York L&F 20*, L&F 21
april Manchester, New York L&F 22, L&F 23
juli Harmony, Pennsylvania L&F 24, L&F 25, L&F 26
augusti Harmony, Pennsylvania L&F 27
september Fayette, New York L&F 28, L&F 29, L&F 30, L&F 31
oktober Fayette, New York L&F 32*, L&F 33
november Fayette, New York L&F 34
december Fayette, New York L&F 35, L&F 36, L&F 37
1831 januari Fayette, New York L&F 38, L&F 39, L&F 40
februari Kirtland, Ohio L&F 41, L&F 42, L&F 43, L&F 44
mars Kirtland, Ohio L&F 45, L&F 46, L&F 47, L&F 48, L&F 49
maj Kirtland, Ohio L&F 50
maj Thompson, Ohio L&F 51
juni Kirtland, Ohio L&F 52, L&F 53, L&F 54, L&F 55, L&F 56
juli Sion i Jackson County, Missouri L&F 57
augusti Sion i Jackson County, Missouri L&F 58, L&F 59, L&F 60
augusti vid Missourifloden, Missouri L&F 61, L&F 62
augusti Kirtland, Ohio L&F 63
september Kirtland, Ohio L&F 64
oktober Hiram, Ohio L&F 65
oktober Orange, Ohio L&F 66
november Hiram, Ohio L&F 1, L&F 67, L&F 68, L&F 69, L&F 133
november Kirtland, Ohio L&F 70
december Hiram, Ohio L&F 71
december Kirtland, Ohio L&F 72
1832 januari Hiram, Ohio L&F 73, L&F 74
januari Amherst, Ohio L&F 75
februari Hiram, Ohio L&F 76
mars Hiram, Ohio L&F 77, L&F 78, L&F 79, L&F 80, L&F 81
april Jackson County, Missouri L&F 82, L&F 83
april Independence, Missouri L&F 83
augusti Hiram, Ohio L&F 99
september Kirtland, Ohio L&F 84
november Kirtland, Ohio L&F 85
december Kirtland, Ohio L&F 86, L&F 87*, L&F 88
1833 februari Kirtland, Ohio L&F 89
mars Kirtland, Ohio L&F 90, L&F 91, L&F 92
maj Kirtland, Ohio L&F 93, L&F 94
juni Kirtland, Ohio L&F 95, L&F 96
augusti Kirtland, Ohio L&F 97, L&F 98
oktober Perrysburg, New York L&F 100
december Kirtland, Ohio L&F 101
1834 februari Kirtland, Ohio L&F 102, L&F 103
april Kirtland, Ohio 104*
juni Fishing River, Missouri L&F 105
november Kirtland, Ohio L&F 106
1835 mars Kirtland, Ohio L&F 107
augusti Kirtland, Ohio L&F 134
december Kirtland, Ohio L&F 108
1836 januari Kirtland, Ohio L&F 137
mars Kirtland, Ohio L&F 109
april Kirtland, Ohio L&F 110
augusti Salem, Massachusetts L&F 111
1837 juli Kirtland, Ohio L&F 112
1838 mars Far West, Missouri L&F 113*
april Far West, Missouri L&F 114, L&F 115
maj Spring Hill, Daviess County, Missouri L&F 116
juli Far West, Missouri L&F 117, L&F 118, L&F 119, L&F 120
1839 mars Libertyfängelset, Clay County, Missouri L&F 121, L&F 122, L&F 123
1841 januari Nauvoo, Illinois L&F 124
mars Nauvoo, Illinois L&F 125
juli Nauvoo, Illinois L&F 126
1842 september Nauvoo, Illinois L&F 127, L&F 128
1843 februari Nauvoo, Illinois L&F 129
april Ramus, Illinois L&F 130
maj Ramus, Illinois L&F 131
juli Nauvoo, Illinois L&F 132
1844 juni Nauvoo, Illinois L&F 135
1847 januari Winter Quarters (nu Nebraska) L&F 136
1890 oktober Salt Lake City, Utah Officiellt tillkännagivande — 1
1918 oktober Salt Lake City, Utah L&F 138
1978 juni Salt Lake City, Utah Officiellt tillkännagivande — 2
* På eller i närheten av angiven plats