Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
Skriv ut   < Föregående  Nästa >
Läran och förbunden
KAPITEL 76
  22 Och nu, efter de många vittnesbörd som har givits om honom är detta det allra sista avittnesbördet som vi ger om honom: Att han blever!

Fotnoter
22a
b
L&F 20:17.
  17 Härav avet vi att det finns en bGud i himlen som är oändlig och evig, från evighet till evighet samme oföränderlige Gud som har skapat himmel och jord och allt som är i dem,