Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
Skriv ut   < Föregående  Nästa >
Läran och förbunden
KAPITEL 48
Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio i mars 1831 (History of the Church, 1:166–167). Profeten hade rådfrågat Herren angående tillvägagångssättet för att skaffa mark för de heligas bosättningar. Detta var en viktig sak med tanke på kyrkans medlemmars invandring från östra Förenta staterna i lydnad mot Herrens befallning att samlas i Ohio (se kapitlen 37:1–3; 45:64).
1–3: De heliga i Ohio skall dela med sig av sin mark till sina bröder; 4–6: De heliga skall köpa mark, bygga en stad och följa rådet från sina presiderande ämbetsmän.
  1 DET är nödvändigt att ni tills vidare stannar kvar där ni bor, så som det lämpar sig efter era omständigheter.
  2 Och om ni har någon mark skall ni adela med er åt bröderna från öster.
  3 Och om ni inte har någon mark, låt dem då tills vidare köpa i områdena runtomkring så som det synes dem gott, ty det är högst nödvändigt att de har platser att bo på tills vidare.
  4 Det är högst nödvändigt att ni sparar alla pengar ni kan och att ni förvärvar allt ni kan i rättfärdighet, så att ni med tiden kan aköpa mark till en arvedel, ja, till bstaden.
  5 Platsen skall ännu inte uppenbaras, men sedan era bröder från öster har kommit skall avissa män utses och det skall ges åt dem att bkänna till platsen, eller för dem skall det uppenbaras.
  6 Och de skall utses att köpa mark och att börja lägga grundvalen till astaden, och sedan skall ni börja samlas med era familjer, var och en med sin bfamilj efter sina omständigheter, och så som det bestäms åt honom av kyrkans presidentskap och biskop, i enlighet med de lagar och befallningar som ni har fått och som ni härefter skall få. Ske alltså. Amen.