Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
Skriv ut   < Föregående  Nästa >
Läran och förbunden
KAPITEL 23
Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Manchester i New York i april 1830 till Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H Smith, Joseph Smith den äldre och Joseph Knight den äldre (History of the Church, 1:80). Till följd av nämnda personers uppriktiga önskan att få veta vad som var deras respektive plikter, frågade profeten Herren och fick denna uppenbarelse.
1–7: Dessa tidiga lärjungar är kallade att predika, förmana och stärka kyrkan.
  1 SE, jag talar några få ord till dig, Oliver. Se, du är välsignad och inte under någon fördömelse. Men akta dig för ahögmod, så att du inte faller för bfrestelser.
  2 Tillkännage din kallelse för kyrkan och även inför världen, och ditt hjärta skall öppnas till att härefter och för evigt predika sanningen. Amen.
  3 Se, jag talar några få ord till dig, Hyrum, ty inte heller du är under någon fördömelse, och ditt hjärta är öppet och din tunga löst, och din kallelse är att förmana och ständigt astärka kyrkan. Därför är din plikt att verka för kyrkan för evigt, och detta på grund av din familj. Amen.
  4 Se, jag talar några få ord till dig, aSamuel, ty inte heller du är under någon fördömelse, och din kallelse är att förmana och stärka kyrkan, och du är ännu inte kallad att predika inför världen. Amen.
  5 Se, jag talar några få ord till dig, Joseph, ty inte heller du är under någon fördömelse, och även din kallelse är att förmana och stärka kyrkan, och det är härefter och för evigt din plikt. Amen.
  6 Se, jag betygar för dig Joseph Knight genom dessa ord, att du måste ta upp ditt akors i det att du måste bbe chögt inför världen såväl som i det fördolda, och i din familj och ibland dina vänner och överallt.
  7 Och se, det är din plikt att aförena dig med den sanna kyrkan och använda din röst till ständig förmaning, så att du kan få arbetarens lön. Amen.