Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
Skriv ut   < Föregående  Nästa >
Åtta vittnens vittnesbörd
Härmed tillkännages för alla nationer, släkter, tungomål och folk till vilka detta verk kommer: Att Joseph Smith d y, detta verks översättare, för oss har visat de plåtar som omtalats och som ser ut som om de vore av guld. Och alla de plåtar som nämnde Smith har översatt rörde vi vid med våra händer. Vi såg också inristningarna därpå, vilka alla såg ut att vara ett forntida och konstfärdigt hantverk. Och detta vittnar vi med allvarsamma ord om att nämnde Smith har visat oss, ty vi har sett och lyft plåtarna, och vet med säkerhet att nämnde Smith innehar de plåtar om vilka vi talat. Och vi ger våra namn till världen för att vittna inför världen om det vi har sett. Vi ljuger inte, ty Gud vittnar om det.
Christian Whitmer
Hiram Page
Jacob Whitmer
Joseph Smith d ä
Peter Whitmer d y
Hyrum Smith
John Whitmer
Samuel H Smith