Skrifterna      Studiehjälpmedel  | Sök  | Alternativ  | Markerat  | Hjälp  | Svenska 
Skriv ut   < Föregående
Bibliska kartor
Följande kartor kan hjälpa dig att bättre förstå de heliga skrifterna. Genom att känna till geografin i de områden som nämns i skrifterna, kan du få en bättre insikt om händelserna som utspann sig där.
Det geografiska namnregistret i alfabetisk ordning kan hjälpa dig att lokalisera en viss plats på kartorna. Varje post har ett kartnummer som följs av en kartreferens i form av en bokstav och en siffra. Som exempel anges platsen för Rabba (Amman) på den första kartan som 1:D5, det vill säga karta 1, ruta D5. Du kan hitta speciella rutor på varje karta genom att hänvisa till angivelserna överst och vid ena sidan på kartan. Alternativa namn på orter anges inom parentes, till exempel Rabba (Amman). Ett frågetecken efter namnet anger att platsen som visas på kartan är tänkbar eller trolig, men inte säkert fastslagen.
Nedanstående förklaring hjälper dig förstå de olika symboler och typsnitt som används på kartorna. Dessutom kan vissa kartor ha förklaringar över ytterligare symboler rörande just den kartan.
En röd prick representerar en stad. Ibland finns det ett streck från pricken till namnet på staden eller platsen.
En liten svart triangel betecknar ett berg.
Döda havet Detta typsnitt används för att ange geografiska platser, såsom hav, sjöar, floder, berg, dalar, öknar och öar.
Jerusalem Detta typsnitt används för namnen på alla städer (och för den exakta lokaliseringen på stadskartan över Jerusalem).
Moab Detta typsnitt används för mindre politiska indelningar som regioner, folk och stammar.
JUDEEN Detta typsnitt används i namnet på större politiska indelningar, som nationer, länder och kontinenter.