Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
 Søk etter: HjelpOrdsøk Emnesøk Studiehjelpemiddelsøk Henvisningssøk Merkede henvisninger
Skriv ut  
Søk etter merkede henvisninger

Dette alternativet søker etter henvisninger du har merket for lagring og senere visning på Merkede henvisninger-siden. For å merke en henvisning, klikker du på teksten i et vers mens du holder nede Alt-tasten (på noen datamaskiner kalles denne tasten Alternate eller Option). Det merkede verset vil bli vist med rødt. For å fjerne merkingen av en henvisning, klikker du på den samme teksten igjen mens du holder nede Alt-tasten. Prøv å merke flere skriftsteder og så velge Merket øverst til høyre på siden.

Bruke merkede henvisninger
Du kan merke og lagre opptil 75 merkede henvisninger.
Du kan fjerne alle merkede henvisninger ved å klikke Fjern merkede henvisninger på søkeresultatsiden Merkede henvisninger. Når du fjerner merkede henvisninger, er dette permanent (det finnes ingen «angre»-mulighet når du fjerner en merket henvisning).
Alternativer
Ytterligere to relaterte søkealternativer kan anvendes fra søkeresultatsiden Merkede henvisninger.

Fotnotesøk
Dette alternativet søker etter fotnotene tilknyttet ett eller flere vers. For å starte et fotnotesøk, klikker du Vis fotnoter nederst på søkeresultatsiden Merkede henvisninger.

Krysshenvisningssøk
Dette alternativet søker etter alle krysshenvisninger i fotnotene og studiehjelpemidlene som peker «mot» et gitt skriftsted. Til sammenligning peker henvisningene i fotnotene i papirutgaven av Skriftene, på grunn av plassbegrensninger, bare «ut» til noen få utvalgte henvisninger og oppføringer i Veiledning til Skriftene. Det ville ha tatt flere dager om man manuelt skulle finne alle henvisningene som peker «mot» bare ett vers, for ikke å snakke om alle de titusenvis av versene i Skriftene. For å starte et krysshenvisningssøk, klikker du Vis krysshenvisninger nederst på søkeresultatsiden Merkede henvisninger.