Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
  Søk etter:
Ordsøk Emnesøk Studiehjelpemiddelsøk Henvisningssøk Merkede henvisninger
Skriv ut  
Søkealternativer

Det finnes syv effektive søkemotorer eller -alternativer i Internett-utgaven av Skriftene.

Ordsøk
Dette alternativet søker etter ord i Skriftene som matcher ord du har angitt i søkeboksen. Du kan angi ett eller flere ord. Prøv å angi tro håp kjærlighet eller dåp, for så å klikke Ordsøk.

Emnesøk
Dette alternativet søker etter emner i Skriftene som matcher ord du har angitt i søkeboksen. Relevante henvisninger hentes fra studiehjelpemidlene. Emnesøket analyserer emnene i studiehjelpemidlene og prøver å presentere de mest relevante skriftstedhenvisningene. Til forskjell fra et ordsøk, finner emnesøket henvisninger som spenner over et spekter av vers og henvisninger som går lenger enn selve ordene det søkes på. Du kan angi ett eller flere ord. Prøv å angi Liahona eller sabbatsdagen eller misjonærarbeid, for så å klikke Emnesøk.

Studiehjelpemiddelsøk
Dette alternativet søker etter titler, overskrifter eller oppføringer i studiehjelpemidlene (som det alfabetiske emneregisteret, fotografiene og kartene) som matcher ordene som er angitt i søkeboksen. Du kan angi ett eller flere ord. Prøv å angi Nasaret eller åpenbaring eller Moseloven, for så å klikke Studiehjelpemiddelsøk.

Henvisningssøk
Dette alternativet søker etter skriftstedhenvisninger som er angitt i søkeboksen. Du kan angi én eller flere henvisninger. Henvisningene kan også kopieres og limes inn fra andre programmer. Det kreves standard henvisningsformat. Prøv å angi Mosiah 3:19-21 eller L&p 88:73,77-80,84-85 eller 1. Ne. 11:13-21; Mosiah 3:8-13; Alma 7:10, for så å klikke Henvisningssøk.

Fotnotesøk
Dette alternativet søker etter fotnotene tilknyttet ett eller flere vers. For å starte et fotnotesøk, klikk på et fotnotemerket ord i teksten, eller angi henvisninger i søkeboksen. Prøv å angi 2. Ne. 31:19-21 eller Moro. 10:4-5 for så å (1) klikke Søk og (2) deretter Vis fotnoter nederst på søkeresultatsiden.

Krysshenvisningssøk
Dette alternativet søker etter alle krysshenvisninger i fotnotene og studiehjelpemidlene som peker «mot» et gitt skriftsted. Til sammenligning peker henvisningene i fotnotene i papirutgaven av Skriftene, på grunn av plassbegrensninger, bare «ut» til noen få utvalgte henvisninger og oppføringer i Veiledning til Skriftene. For å starte et krysshenvisningssøk, klikker du på et ord med fotnote i teksten, for så å klikke Vis krysshenvisninger eller angi henvisninger i søkeboksen. Prøv å angi 1. Ne. 1:1 eller Mosiah 3:19, for så å (1) klikke Søk og (2) deretter Vis krysshenvisninger nederst på søkeresultatsiden.

Søk etter merkede henvisninger
Dette alternativet søker etter henvisninger du har merket for lagring og senere visning på Merkede henvisninger-siden. For å merke en henvisning, klikker du på teksten i et vers mens du holder nede Alt-tasten (på noen datamaskiner kalles denne tasten Alternate eller Option). Det merkede verset vil bli vist med rødt. For å fjerne merkingen av en henvisning, klikker du på den samme teksten igjen mens du holder nede Alt-tasten. Du kan fjerne alle merkede henvisninger ved å klikke Fjern merkede henvisninger på søkeresultatsiden Merkede henvisninger. Prøv å merke flere skriftsteder og så klikke Merket øverst til høyre på siden.

For ytterligere hjelp kan du se søkesidene som finnes under hvert søkealternativ.