Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Alternativer

Merk fotnoter
som inneholder:
Fotnoter:
Standardsøk:
Kapittelmarger:

  

Merk fotnoter som inneholder
Denne funksjonen setter en fotnotemarkør ( • ) til høyre for fotnotemerkede ord (for eksempel cbønn ). Fotnotemarkøren indikerer at fotnoten inneholder informasjon som matcher de kategoriene som er valgt i boksene over (HEB, IE, OR, VS). Du kan velge én eller flere innholdskategorier samtidig. Denne funksjonen gjør det lett å se alle fotnoter som inneholder henvisninger til for eksempel Veiledning til Skriftene (VS), uten at du må åpne innholdet i hver fotnote.
Fotnoter
Velg dette alternativet for å skjule alle fotnotekoblinger i teksten og skjule fotnoteindikatorene i opphøyd tekst a, b, c, ... (Merk: Hvis du ikke ønsker at fotnoteindikatorer skal vises på utskriftene dine, velger du denne funksjonen før du skriver ut. Alternativt kan du velge Skjul fotnoter-alternativet på Skriv ut-siden.) Når du klikker et fotnotemerket ord i teksten, får du opp en side med utvidet fotnoteinnhold. Grunnleggende fotnoteinformasjon kan vises ved å holde (men ikke klikke) musepekeren over fotnotemerkede ord.
Standardsøk
Dette alternativet lar deg velge hvilket standardsøk (Ordsøk, Emnesøk eller Studiehjelpemiddelsøk) som vil bli aktivert som første søkemodus når du angir ord i søkeboksen.
For å oppdatere dine valg og gå tilbake til forrige side, klikk Lagre alternativer.