Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
Utdrag fra Joseph Smiths Bibel-oversettelse
Det følgende er utvalgte deler av Joseph Smiths oversettelse av Kong Jakobs versjon av Bibelen (JSO). Herren inspirerte profeten Joseph Smith til å gjenopprette sannheter i bibel-teksten som hadde gått tapt eller blitt forandret siden de opprinnelige ord ble skrevet. Disse gjenopprettede sannheter klargjorde læresetninger og forbedret forståelsen av Skriftene. De utvalgte utdrag i Veiledning til Skriftene burde hjelpe deg til å forstå Skriftene uten hensyn til hvilket språk de er oversatt til.
Fordi Herren åpenbarte visse sannheter til Joseph Smith slik de opprinnelige forfattere engang hadde skrevet dem ned, er Joseph Smiths oversettelse ulik alle andre bibel-oversettelser i verden. Ordet oversettelse benyttes her i en bredere og annerledes betydning enn vanlig, for Josephs oversettelse var mer en åpenbaring enn en faktisk oversettelse fra ett språk til et annet. For mer informasjon om JSO, se “Joseph Smiths oversettelse (JSO)” i det alfabetiske emneregistret i Veiledningen.
JSO, 1. Mosebok 9:21–25— (sammenlign 1. Mosebok 9:16–17)
JSO, 1. Mosebok 14:25–40— (sammenlign 1. Mosebok 14)
JSO, 1. Mosebok 15:9–12— (sammenlign 1. Mosebok 15:1–6)
JSO, 1. Mosebok 17:3–7, 11–12— (sammenlign 1. Mosebok 17:3–12)
JSO, 1. Mosebok 17:23— (sammenlign 1. Mosebok 17:17)
JSO, 1. Mosebok 19:9–15— (sammenlign 1. Mosebok 19:5–10)
JSO, 1. Mosebok 48:5–11— (sammenlign 1. Mosebok 48:5–6)
JSO, 1. Mosebok 50:24–38— (sammenlign 1. Mosebok 50:24–26; se også 2. Nephi 3)
JSO, 2. Mosebok 4:21— (sammenlign 2. Mosebok 4:21; 7:3, 13; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8, 17; 4. Mosebok 2:30)
JSO, 2. Mosebok 18:1— (sammenlign 2. Mosebok 18:1)
JSO, 2. Mosebok 22:18— (sammenlign 2. Mosebok 22:18)
JSO, 2. Mosebok 33:20, 23— (sammenlign 2. Mosebok 33:20, 23)
JSO, 2. Mosebok 34:1–2, 14— (sammenlign 2. Mosebok 34:1–2, 14; Lære og pakter 84:21–26)
JSO, 4. Mosebok 10:2— (sammenlign 4. Mosebok 10:2)
JSO, 1. Samuelsbok 16:14–16, 23— (sammenlign 1. Samuelsbok 16:14–16, 23; lignende endringer ble gjort i 1. Samuelsbok 18:10 og 19:9)
JSO, 2. Samuelsbok 12:13— (sammenlign 2. Samuelsbok 12:13)
JSO, 2. Krønikebok 18:22— (sammenlign 2. Kongebok 18:22)
JSO, Salmenes bok 14:1–7— (sammenlign Salmenes bok 14:1–7)
JSO, Salmenes bok 24:7–10— (sammenlign Salmenes bok 24)
JSO, Salmenes bok 109:4— (sammenlign Salmenes bok 109:4)
JSO, Jesaja 42:19–23— (sammenlign Jesaja 42:19–22)
JSO, Jeremia 26:13— (sammenlign Jeremia 26:13)
JSO, Amos 7:3— (sammenlign Amos 7:3)
JSO, Matteus 3:24–26— (sammenlign Matteus 2:23)
JSO, Matteus 3:43–46— (sammenlign Matteus 3:15–17)
JSO, Matteus 4:1, 5–6, 8–9— (sammenlign Matteus 4:1, 5–6, 8–9; lignende endringer ble gjort i Lukas 4:2, 5–11)
JSO, Matteus 4:11— (sammenlign Matteus 4:11)
JSO, Matteus 4:18— (sammenlign Matteus 4:19)
JSO, Matteus 4:22— (sammenlign Matteus 4:23)
JSO, Matteus 6:14— (sammenlign Matteus 6:13; lignende endringer ble gjort i Lukas 11:4)
JSO, Matteus 6:22— (sammenlign Matteus 6:22)
JSO, Matteus 6:38— (sammenlign Matteus 6:33)
JSO, Matteus 7:1–2— (sammenlign Matteus 7:1–2)
JSO, Matteus: 7:9–11— (sammenlign Matteus 7:6)
JSO, Matteus 9:18–21— (Denne teksten er gjenopprettet av Joseph Smith og satt inn mellom Matteus 9:15 og Matteus 9:16)
JSO, Matteus 16:25–26— (sammenlign Matteus 16:24)
JSO, Matteus 17:10–14— (sammenlign Matteus 17:11–13)
JSO, Matteus 18:11— (sammenlign Matteus 18:11; se også Moroni 8)
JSO, Matteus 19:13— (sammenlign Matteus 19:13)
JSO, Matteus 21:33— (sammenlign Matteus 21:32–33)
JSO, Matteus 21:47–56— (sammenlign Matteus 21:45–46)
JSO, Matteus 23:6— (sammenlign Matteus 23:9)
JSO, Matteus 26:22, 24–25— (sammenlign Matteus 26:26–29; JSO, Markus 14:20–25)
JSO, Matteus 27:3–6— (sammenlign Matteus 27:3–5; Apostlenes gjerninger 1:18)
JSO, Markus 9:3— (sammenlign Markus 9:4)
JSO, Markus 9:40–48— (sammenlign Markus 9:43–48)
JSO, Markus 12:32— (sammenlign Markus 12:27)
JSO, Markus 14:20–25— (sammenlign Markus 14:22–25; JSO, Matteus 26:22, 24–25)
JSO, Markus 14:36–38— (sammenlign Markus 14:32–34)
JSO, Markus 16:3–6— (sammenlign Markus 16:4–7; lignende forandringer ble gjort i Matteus 28:2–8; sammenlign Lukas 24:2–4)
JSO, Lukas 1:8— (sammenlign Lukas 1:8)
JSO, Lukas 2:46— (sammenlign Lukas 2:46)
JSO, Lukas 3:4–11— (sammenlign Lukas 3:4–6)
JSO, Lukas 11:53— (sammenlign Lukas 11:52)
JSO, Lukas 12:9–12— (sammenlign Lukas 12:9–10)
JSO, Lukas 12:41–57— (sammenlign Lukas 12:38–48)
JSO, Lukas 16:16–23— (sammenlign Lukas 16:16–18)
JSO, Lukas 17:21— (sammenlign Lukas 17:20–21)
JSO, Lukas 17:36–40— (sammenlign Lukas 17:37)
JSO, Lukas 18:27— (sammenlign Lukas 18:27)
JSO, Lukas 21:24–26— (sammenlign Lukas 21:24–26)
JSO, Lukas 21:32— (sammenlign Lukas 21:32)
JSO, Lukas 23:35— (sammenlign Lukas 23:34)
JSO, Johannes 1:1–34— (sammenlign Johannes 1:1–34)
JSO, Johannes 1:42— (sammenlign Johannes 1:42)
JSO, Johannes 4:1–4— (sammenlign Johannes 4:1–2)
JSO, Johannes 4:26— (sammenlign Johannes 4:24)
JSO, Johannes 13:8–10— (sammenlign Johannes 13:8–10)
JSO, Johannes 14:30— (sammenlign Johannes 14:30)
JSO, Apostlenes gjerninger 9:7— (sammenlign Apostlenes gjerninger 9:7 og Apostlenes gjerninger 22:9)
JSO, Paulus’ brev til romerne 4:16— (sammenlign Paulus’ brev til romerne 4:16)
JSO, Paulus’ brev til romerne 7:5–27— (sammenlign Paulus’ brev til romerne 7:5–25)
JSO, Paulus’ brev til romerne 8:8— (sammenlign Paulus’ brev til romerne 8:8)
JSO, Første brev til korinterne 7:1–2, 5, 26, 29–33— (sammenlign Første korinterbrev 7:1–2, 5, 26, 29–33)
JSO, Første brev til korinterne 15:40— (sammenlign Første brev til korinterne 15:40)
JSO, Andre brev til korinterne 5:16— (sammenlign Andre brev til korinterne 5:16)
JSO, Paulus’ brev til galaterne 3:19–20— (sammenlign Paulus’ brev til galaterne 3:19–20)
JSO, Paulus’ brev til efeserne 4:26— (sammenlign Paulus’ brev til efeserne 4:26)
JSO, Første brev til tessalonikerne 4:15— (sammenlign Første brev til tessalonikerne 4:15)
JSO, Andre brev til tessalonikerne 2:2–3, 7–9— (sammenlign Andre brev til tessalonikerne 2:2–9)
JSO, Første brev til Timoteus 2:4— (sammenlign Første brev til Timoteus 2:4)
JSO, Første brev til Timoteus 6:15–16— (sammenlign Første brev til Timoteus 6:15–16)
JSO, Brevet til hebreerne 1:6–7— (sammenlign Brevet til hebreerne 1:6–7)
JSO, Brevet til hebreerne 4:3— (sammenlign Brevet til hebreerne 4:3)
JSO, Brevet til hebreerne 6:1, 3— (sammenlign Brevet til hebreerne 6:1, 3)
JSO, Brevet til hebreerne 7:3— (sammenlign Brevet til hebreerne 7:3)
JSO, Brevet til hebreerne 7:25–26— (sammenlign Brevet til hebreerne 7:26–27)
JSO, Brevet til hebreerne 11:1— (sammenlign Brevet til hebreerne 11:1)
JSO, Brevet til hebreerne 11:35— (sammenlign Brevet til hebreerne 11:35)
JSO, Jakobs brev 1:2— (sammenlign Jakobs brev 1:2)
JSO, Jakobs brev 2:1— (sammenlign Jakobs brev 2:1)
JSO, Peters første brev 3:20— (sammenlign Peters første brev 3:20)
JSO, Peters første brev 4:6— (sammenlign Peters første brev 4:6)
JSO, Peters første brev 4:8— (sammenlign Peters første brev 4:8)
JSO, Johannes første brev 2:1— (sammenlign Johannes første brev 2:1)
JSO, Johannes første brev 3:9— (sammenlign Johannes første brev 3:9)
JSO, Johannes første brev 4:12— (sammenlign Johannes første brev 4:12)
JSO, Johannes’ åpenbaring 1:1–4— (sammenlign Johannes’ åpenbaring 1:1–4)
JSO, Johannes’ åpenbaring 2:22— (sammenlign Johannes’ åpenbaring 2:22)
JSO, Johannes’ åpenbaring 5:6— (sammenlign Johannes’ åpenbaring 5:6)
JSO, Johannes’ åpenbaring 12:1–17— (sammenlign Johannes’ åpenbaring 12:1–17, Lære og pakter 77)
JSO, Johannes’ åpenbaring 19:15, 21— (sammenlign Johannes’ åpenbaring 19:15, 21)