Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Johannes’ åpenbaring 1:1–4
(sammenlign Johannes’ åpenbaring 1:1–4)
(Johannes mottok en åpenbaring fra Jesus Kristus og bragte den til lederne i de syv menighetene i Asia.)
  1 Åpenbaringen til Johannes, en Guds tjener, ble gitt til ham av Jesus Kristus, for å vise til hans tjenere ting som snart skal skje, så han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn til sin tjener Johannes,
  2 som vitnet om Guds ord og om Jesu Kristi vitnesbyrd og om alle ting han så.
  3 Salige er de som leser, og de som hører og forstår det profetiske ord og tar vare på de ting som står skrevet der, for tiden for Herrens komme er nær.
  4 Nå er dette Johannes’ vitnesbyrd til de syv tjenere som står over de syv menighetene i Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som er, og som var og som kommer, han som har sendt ut sin engel fra sin trone, for å vitne for dem som er de syv tjenere over de syv menigheter.