Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Johannes første brev 2:1
(sammenlign Johannes første brev 2:1)
(Kristus vil være vår talsmann hos Faderen hvis vi omvender oss.)
  1 Mine små barn, disse ting skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men hvis noen synder og omvender seg, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den rettferdige.