Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Peters første brev 3:20
(sammenlign Peters første brev 3:20)
(Noen av åndene i varetekt hadde vært syndige i Noahs dager.)
  20 av hvilke noen hadde vært ulydige i Noahs dager mens Guds langmodighet ventet, mens arken ble gjort klar. I denne ble kun noen få, det vil si åtte sjeler, frelst ved vann.