Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, 2. Mosebok 4:21
(sammenlign 2. Mosebok 4:21; 7:3, 13; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8, 17; 4. Mosebok 2:30)
(Herren var ikke ansvarlig for Faraos hårdhjertethet. Se også JSO, 2. Mosebok 7:3, 13; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8, 17. Disse henvisningene, når de er korrekt oversatt, viser at Farao forherdet sitt eget hjerte.)
  21 Og Herren sa til Moses: Når du drar for å vende tilbake til Egypt, se til at du utfører alle disse undre som jeg har lagt i din hånd fremfor Farao, og jeg vil gi deg fremgang, men Farao vil forherde sitt hjerte, og han vil ikke la folket fare.