Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Brevet til hebreerne 7:25–26
(sammenlign Brevet til hebreerne 7:26–27)
(Kristi rolle som mellommann blir forklart.)
  25 For en slik høyprest måtte vi ha, som er hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og gjort til hersker over himlene,
  26 og ikke lik de yppersteprester som daglig bar frem offer, først for deres egne synder og så for folkets synder, for han trengte ikke bære frem offer for sine egne synder, for han kjente ikke synd, men for folkets synder. Og dette gjorde han en gang da han ofret seg selv.