Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Brevet til hebreerne 6:1, 3
(sammenlign Brevet til hebreerne 6:1, 3)
(Kristi prinsipper leder til fullkommenhet.)
  1 La oss derfor uten å forlate prinsippene i Kristi læresetninger, gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.
  3 Og vi vil gå videre mot fullkommenhet hvis Gud tillater det.