Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Første brev til Timoteus 6:15–16
(sammenlign Første brev til Timoteus 6:15–16)
(De som har udødelighetens lys i seg, kan se Jesus.)
  15 Som i sin tid skal vise hvem som er Den Velsignede og Mektige, Kongenes Konge og Herrenes Herre, ham tilhører ære og udødelighet.
  16 Som intet menneske har skuet ei heller kan skue, som intet menneske kan nærme seg, kun han som har udødelighetens lys og håp i seg.