Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Første brev til Timoteus 2:4
(sammenlign Første brev til Timoteus 2:4)
(Kristus er Den Enbårne Sønn og Mellommann.)
  4 Som er villig til å la alle mennesker bli frelst og komme til kunnskap om sannheten som er i Jesus Kristus, som er Guds enbårne Sønn og ordinert til å være en mellommann mellom Gud og mennesket, som er én Gud og har makt over alle mennesker.