Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Andre brev til tessalonikerne 2:2–3, 7–9
(sammenlign Andre brev til tessalonikerne 2:2–9)
(Paulus profeterte om et frafall før Herren kommer tilbake.)
  2 La dere ikke så snart drive fra vett og sans eller skremme av brev, med mindre dere mottar det fra oss, eller av noen ånd eller ved noe ord, som at Kristi dag er for hånden.
  3 La ingen bedra dere på noe vis, for først skal det komme et frafall, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,
  7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, og det er han som nå virker, og Kristus lar ham virke inntil tiden er inne da han skal bli tatt bort.
  8 Og da skal den lovløse åpenbares, han som Herren skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre med sin gjenkomsts lys.
  9 Ja, Herren, ja, Jesus, hvis komme ikke er før det har kommet et frafall, da Satan har fått virke med all løgnens kraft, tegn og under,