Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Paulus’ brev til galaterne 3:19–20
(sammenlign Paulus’ brev til galaterne 3:19–20)
(Kristus er den nye pakts mellommann. Moseloven [den gamle pakt] og det evige evangelium [den nye pakt] sammenlignes.)
  19 Derfor ble loven lagt til for overtredelsers skyld, inntil den ætten kom som løftet gjaldt i den lov som ble gitt til Moses, som ble ordinert ved englers hånd til å være en mellommann for den første pakt (loven).
  20 Nå var ikke denne mellommann en mellommann for den nye pakt, men det er en mellommann for den nye pakt, og det er Kristus, slik det står skrevet i loven om de løfter som er gitt til Abraham og hans ætt. Nå er Kristus livets mellommann, for dette er det løfte som Gud gav til Abraham.