Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Første brev til korinterne 7:1–2, 5, 26, 29–33
(sammenlign Første korinterbrev 7:1–2, 5, 26, 29–33)
(Paulus svarte på spørsmål om ekteskap blant dem som var kalt på misjon.)
  1 Nå, når det gjelder de ting dere skrev om til meg og sa: Det er godt for en mann ikke å røre en kvinne.
  2 Men likevel sier jeg: For å unngå hor, la hver mann ha sin egen hustru, og la hver kvinne ha sin egen mann.
  5 Hold dere ikke fra hverandre uten dere har blitt enige om det, for en tid, så dere kan hengi dere til faste og bønn. Og kom så sammen igjen, så Satan ikke skal friste dere fordi dere ikke makter å være avholdende.
  26 Jeg antar derfor at det er godt for en mann i den nåværende trengsel å forbli slik, så han kan gjøre mer godt.
  29 Men jeg taler til dere som er kalt til å tjene. For dette sier jeg, brødre, den tid som gjenstår er kort før dere skal sendes ut for å tjene. Selv de som har hustruer, skal være som de ikke hadde noen, for dere er kalt og utvalgt til å gjøre Herrens arbeide.
  30 Og det skal være med dem som gråter som om de ikke gråt, og de som gleder seg som om de ikke gledet seg, og de som kjøper, som om de ikke eide noe,
  31 og de som bruker denne verden, som de som ikke bruker den, for denne verdens skikkelse forgår.
  32 Men jeg vil, mine brødre, at dere foredler deres kall. Jeg vil dere skal være fri for bekymringer. For den som er ugift, har omsorg for de ting som hører Herren til, hvordan han kan behage Herren, derfor seirer han.
  33 Men den som er gift, bekymrer seg for verdens ting, hvordan han skal behage sin hustru, derfor er det en forskjell, for han blir hindret.