Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Paulus’ brev til romerne 7:5–27
(sammenlign Paulus’ brev til romerne 7:5–25)
(Kristus har kraft til å forandre menneskenes sjeler.)
  5 For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som ikke var ifølge loven, slik i våre lemmer at vi bar frukt til døden.
  6 Men nå er vi løst fra loven som vi var fanget under, og vi er døde for loven, for at vi skal tjene i Åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen.
  7 Hva skal vi så si? Er loven synd? Langt derifra. Nei, jeg hadde ikke kjent synd bortsett fra ved loven, for jeg hadde ikke kjent begjær, hvis ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.
  8 Men synden benyttet seg av budet og vakte alle slags begjær i meg. For uten loven var synden død.
  9 For en gang levde jeg uten å bryte loven, men da Kristi bud kom, våknet synden til live, og jeg døde.
  10 Og da jeg ikke trodde Kristi bud som kom, som skulle være til liv, så jeg at det dømte meg til døden.
  11 For synden benyttet seg av budet og fornektet det, og dåret meg og drepte meg ved det.
  12 Likevel så jeg at loven er hellig, og også budet hellig og rettferdig og godt.
  13 Har da altså det som er godt voldt meg døden? Langt derifra! Men synden gjorde det, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg, at synd ved budet skulle bli overmåte syndig.
  14 For vi vet at budet er åndelig, men da jeg var under loven, var jeg ennå kjødelig, solgt under synd.
  15 Men nå er jeg åndelig, for det som jeg er befalt å gjøre, gjør jeg, og det som jeg er befalt ikke å tillate, tillater jeg ikke.
  16 For det jeg vet ikke er riktig, vil jeg ikke gjøre, for det som er synd, hater jeg.
  17 Hvis jeg så ikke gjør det som jeg ikke vil tillate, da gir jeg loven medhold i at den er god, og jeg blir ikke dømt.
  18 Nå er det ikke lenger jeg som gjør synden, men jeg søker å underkue den synd som bor i meg.
  19 For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjød, bor intet godt; for viljen er i meg, men viljen til å gjøre det gode finner jeg ikke, kun i Kristus.
  20 For det gode som jeg ville ha gjort under loven, synes jeg ikke er godt, derfor gjør jeg det ikke.
  21 Men det onde som jeg ikke ville gjøre under loven, som jeg synes er godt, det gjør jeg.
  22 Nå, hvis jeg ved Kristi hjelp gjør det, som jeg ikke ville ha gjort under loven, så er jeg ikke under loven, og jeg søker ikke lenger å gjøre det som er galt, men å underkue den synd som bor i meg.
  23 Jeg ser da at under loven, da jeg ville gjøre godt, så var det onde tilstede i meg, for jeg finner glede i Guds lov etter mitt indre menneske.
  24 Og nå ser jeg en annen lov, ja, Kristi bud som er innprentet i mitt sinn.
  25 Men mine lemmer strir mot mitt sinns lov og tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer.
  26 Og hvis jeg ikke underkuer den synd som er i meg, men i kjødet tjener syndens lov, for et elendig menneske jeg er! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?
  27 Jeg takker Gud ved Jesus Kristus vår Herre, så jeg selv med mitt sinn tjener Guds lov.