Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, 1. Mosebok 48:5–11
(sammenlign 1. Mosebok 48:5–6)
(Josephs ætt vil bli lederne under Israels innsamling i de siste dager.)
  5 Og nå, dine to sønner, Efra’im og Manasse, som ble født deg i landet Egypt før jeg kom til deg i Egypt, se, de er mine, og mine fedres Gud skal velsigne dem, ja, som Ruben og Simeon skal de bli velsignet fordi de er mine, derfor skal de kalles ved mitt navn. (Derfor ble de kalt Israel.)
  6 Men ditt avkom som du får etter dem, skal være ditt og skal kalles ved sine brødres navn i sin arv i stammene; derfor ble de kalt Manasses og Efra’ims stammer.
  7 Og Jakob sa til Josef: Da mine fedres Gud viste seg for meg i Luz, i Kana’ans land, sverget han for meg at han skulle gi meg og min ætt landet til evig eiendom.
  8 Derfor, O min sønn, har han velsignet meg når jeg har oppreist deg til å bli en tjener for meg i å redde mitt hus fra å dø,
  9 ved å utfri mitt folk, dine brødre, fra hungersnød som var stor i landet, derfor, skal dine fedres Gud velsigne deg og dine lenders frukt, så de kan bli velsignet fremfor dine brødre og fremfor din fars hus.
  10 For du har seiret, og din fars hus har bøyd seg ned for deg, akkurat slik det ble vist deg før du ble solgt til Egypt ved dine brødres hender. Derfor skal dine brødre bøye seg ned for deg, fra slektsledd til slektsledd, for dine lenders frukt for alltid,
  11 for du skal bli et lys for mitt folk, for å utfri dem i deres fangenskaps dager, fra trelldom, og bringe frelse til dem når de er helt og fullt bøyet ned i synd.