Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Johannes 4:1–4
(sammenlign Johannes 4:1–2)
(Jesus utfører dåp.)
  1 Da nå fariseerne hørte at Jesus vant og døpte flere disipler enn Johannes,
  2 søkte de med enda større iver å finne en måte å få tatt livet av ham på, for mange mottok Johannes som en profet, men de trodde ikke på Jesus.
  3 Nå visste Herren dette, selv om han selv ikke døpte like mange som hans disipler,
  4 for han lot dem tjene som eksempel og de foretrakk hverandre.