Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Johannes 1:1–34
(sammenlign Johannes 1:1–34)
(Jesu Kristi evangelium har blitt forkynt fra begynnelsen. En Elias [Døperen Johannes] skulle berede veien for Kristus, og en annen Elias [Kristus] skulle gjenopprette alle ting.)
  1 I begynnelsen ble evangeliet forkynt ved Sønnen. Og evangeliet var ordet, og ordet var hos Sønnen, og Sønnen var hos Gud, og Sønnen var av Gud.
  2 Den samme var i begynnelsen hos Gud.
  3 Alle ting ble til ved ham og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
  4 I ham var evangeliet, og evangeliet var livet, og livet var menneskenes lys.
  5 Og lyset skinner i verden, og verden tar ikke i mot det.
  6 Det var en mann sendt fra Gud, hans navn var Johannes.
  7 Han kom inn i verden som et vitne, for å vitne om lyset, for å bære vitnesbyrd om evangeliet gjennom Sønnen, til alle, så mennesker kunne tro ved ham.
  8 Han var ikke det lyset, men kom for å vitne om lyset —
  9 som var det sanne lys, som opplyser ethvert menneske som kommer inn i verden,
  10 ja, Guds Sønn. Han som var i verden, og verden ble til ved ham, og verden kjente ham ikke.
  11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.
  12 Men alle dem som tok imot ham, til dem gav han kraft til å bli Guds sønner, kun de som tror på hans navn.
  13 Han ble født, ikke av blod, ei heller av kjøds vilje, eller av manns vilje, men av Gud.
  14 Og det samme ord ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet Den Enbårne Sønn har fra sin Fader, full av nåde og sannhet.
  15 Johannes bærer vitnesbyrd om ham og roper og sier: Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er foretrukket fremfor meg, for han var før meg.
  16 For i begynnelsen var Ordet, ja, Sønnen, som ble til kjød, og sent oss av Faderens vilje. Og alle de som tror på hans navn skal motta av hans fylde. Og av hans fylde har vi alle mottatt, ja, udødelighet og evig liv, gjennom hans nåde.
  17 For loven ble gitt gjennom Moses, men liv og sannhet kom gjennom Jesus Kristus.
  18 For loven var ifølge et kjødelig bud, for å ta seg av døden, men evangeliet var ifølge et uendelig livs kraft, gjennom Jesus Kristus, Den Enbårne Sønn, som er i Faderens skjød.
  19 Og intet menneske har noen gang sett Gud, med mindre han har båret vitnesbyrd om Sønnen, for kun gjennom ham kan et menneske bli frelst.
  20 Og dette er Johannes’ vitnesbyrd, da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham: Hvem er du?
  21 Og han bekjente og fornektet ikke at han var Elias, men bekjente og sa: Jeg er ikke Kristus.
  22 Og de spurte ham og sa: Hvordan er du da Elias? Og han sa: Jeg er ikke den Elias som skulle gjenopprette alle ting. Og de spurte ham og sa: Er du profeten? Og han svarte: Nei.
  23 Så sa de til ham: Hvem er du, så vi kan gi et svar til dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?
  24 Han sa: Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei rett som profeten Jesaja har sagt.
  25 Og de som var sendt, var fariseerne.
  26 Og de spurte ham og sa til ham: Hvorfor døper du da, hvis du ikke er Kristus, eller Elias som skulle gjenopprette alle ting, eller den profeten.
  27 Johannes svarte dem og sa: Jeg døper med vann, men det står en blant dere som dere ikke kjenner.
  28 Det er om ham jeg bærer vitesbyrd. Han er den profeten, ja, Elias som kommer etter meg, er blitt foretrukket fremfor meg, han som jeg ikke er verdig til å løse skoremmen for, eller hvis plass jeg ikke er i stand til å fylle, for han skal døpe, ikke bare med vann, men med ild og med Den Hellige Ånd.
  29 Den neste dag ser Johannes Jesus komme til seg, og sier: Se, Guds Lam som tar bort verdens synd.
  30 Og Johannes bar vitnesbyrd om ham til folket og sa: Det var om ham jeg sa: Etter meg kommer en mann som er foretrukket fremfor meg, for han var før meg, og jeg kjente ham, og at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann.
  31 Og Johannes vitnet og sa: Da han ble døpt av meg, så jeg Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den dvelte på ham.
  32 Og jeg kjente ham, for han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: Ham du ser Ånden komme ned og dvele på, han er den som døper med Den Hellige Ånd.
  33 Og jeg så og bærer vitnesbyrd om at dette er Guds Sønn.
  34 Disse ting ble gjort i Betania, på den andre siden av Jordan der Johannes døpte.