Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, 1. Mosebok 19:9–15
(sammenlign 1. Mosebok 19:5–10)
(Lot motsto Sodomas ondskap.)
  9 Og de sa til ham: Gå vekk. Og de var sinte på ham.
  10 Og de sa til hverandre: Denne mann kom inn for å ta opphold blant oss, og han vil nå gjøre seg til dommer. Nå vil vi fare verre med ham enn med dem.
  11 Derfor sa de til mannen: Vi vil ha mennene og dine døtre også, og vi vil gjøre med dem slik vi finner det for godt.
  12 Nå var dette ifølge Sodomas ondskap.
  13 Og Lot sa: Se nå, jeg har to døtre som ingen mann har vært nær. Jeg ber dere, la meg trygle mine brødre om at jeg ikke må bringe dem ut til dere, så dere ikke gjør med dem slik dere finner det for godt i deres øyne,
  14 for Gud vil ikke rettferdiggjøre sin tjener i dette, derfor, la meg trygle mine brødre, bare denne ene gang, om at dere ikke gjør disse menn noe, så de kan ha fred i mitt hus, for derfor kom de under mitt taks skygge.
  15 Og de ble sinte på Lot og brøt nesten opp døren, men Guds engler, som var hellige menn, rakte ut sin hånd og trakk Lot inn i huset til seg og lukket døren.