Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Lukas 17:36–40
(sammenlign Lukas 17:37)
(Jesus forklarte en lignelse som handlet om innsamlingen av de rettferdige.)
  36 Og de svarte og sa til ham: Hvor, Herre, skal de tas hen?
  37 Og han sa til dem: Der legemet er, eller med andre ord, hvor de hellige er samlet, dit vil ørnene samles, eller dit vil de gjenværende samles sammen.
  38 Dette talte han og tilkjennega innsamlingen av de hellige og om engler som stiger ned og samler de gjenblivende, en fra sengen, en fra kvernstenen, en annen fra marken, hvor enn han lyster.
  39 For sannelig, det skal bli nye himler og en ny jord hvor rettferdighet skal råde.
  40 Og der skal ikke være noe urent der, for jorden som er blitt gammel, ja, som en kledning, har tiltatt i fordervelse, derfor forsvinner den, og fotskammelen forblir helliget, renset fra all synd.