Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Lukas 16:16–23
(sammenlign Lukas 16:16–18)
(Jesus fant en situasjon der lignelsen om den rike mann og Lasarus kunne fortelles.)
  16 Og de sa til ham: Vi har loven og profetene, men når det gjelder denne mannen, vil vi ikke ha ham til vår konge, for han gjør seg selv til dommer over oss.
  17 Da sa Jesus til dem: Loven og profetene vitner om meg, ja, og alle profetene som har skrevet, ja, inntil Johannes, har profetert om disse dager.
  18 Siden den tid er Guds rike forkynt, og ethvert menneske som søker sannheten, trenger seg inn i det.
  19 Og det er lettere for himmelen og jorden å forgå, enn for en eneste tøddel av loven å falle bort.
  20 Og hvorfor underviser dere i loven og fornekter det som står skrevet, og fordømmer han som Faderen har sendt for å oppfylle loven, så dere alle kan bli forløst?
  21 Uforstandige er dere! For dere har sagt i deres hjerte: Det er ingen Gud. Og dere har fordervet den rette vei, og himmelens rike får gjennomgå deres vold, og dere forfølger de saktmodige, og med vold søker dere å ødelegge riket, og dere tar rikets barn med makt. Ve dere, horkarer!
  22 Og de spottet ham igjen og var sinte fordi han kalte dem horkarer.
  23 Men han fortsatte og sa: Den som skiller seg av med sin hustru og gifter seg med en annen, bedriver hor, og den som gifter seg med henne som en mann har skilt seg av med, bedriver hor. Sannelig sier jeg dere, jeg vil sammenligne dere med den rike mann.