Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Lukas 12:41–57
(sammenlign Lukas 12:38–48)
(Vi må alltid være rede til Herrens komme.)
  41 For se, han kommer i den første nattevakt, og han skal også komme i den annen vakt, og videre skal han komme i den tredje vakt.
  42 Og sannelig sier jeg dere, han har allerede kommet, slik det står skrevet om ham, og videre, når han skal komme i den annen vakt, eller komme i den tredje vakt, salige er de tjenere som han finner slik når han kommer,
  43 for disse tjeneres Herre skal binde om sine lender og la dem sitte ned for å spise, og han vil komme frem og tjene dem.
  44 Og nå, sannelig sier jeg disse ting til dere, så dere kan vite dette, at Herrens komme er som en tyv om natten.
  45 Og det er som en mann som er en forvalter, som, hvis han ikke vokter sine eiendeler, så kommer tyven på en tid han ikke er klar over, og tar eiendelene hans og deler dem ut til sine venner.
  46 Og de sa til hverandre: Hvis husbonden hadde kjent timen da tyven ville komme, hadde han holdt vakt og ikke latt tyven bryte inn i sitt hus og ta eiendelene.
  47 Og han sa til dem: Sannelig sier jeg dere, vær dere derfor rede også, for Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.
  48 Da sa Peter til ham: Herre, taler du denne lignelse til oss eller til alle?
  49 Og Herren sa: Jeg taler til dem som Herren vil gjøre til forvaltere over hans husholdning, for å gi sine barn deres mat i rette tid.
  50 Og de sa: Hvem er så den trofaste og kloke tjener?
  51 Og Herren sa til dem: Det er den tjener som vokter, for å gi dem sin del mat i rette tid.
  52 Salig er den tjener som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer.
  53 Sannelig sier jeg dere, at han vil sette ham over alt han eier.
  54 Men den onde tjener er han som ikke er på vakt når han blir funnet. Og hvis denne tjeneren ikke finnes på vakt, vil han si i sitt hjerte: Min herre dryger med sitt komme, og han kommer til å slå tjenerne og pikene og ete og drikke og fylle seg.
  55 For denne tjeners herre vil komme en dag da han ikke venter det og i en time som han ikke vet, og vil hogge ham ned og gi ham del med de vantro.
  56 Og den tjener som kjente sin Herres vilje og ikke stelte i stand til sin Herres komme, eller gjorde ifølge hans vilje, skal bli slått med mange slag.
  57 Men han som ikke kjente sin Herres vilje, og gjorde det som fortjente slag, skal bli slått med få slag. For den som meget er gitt, av ham skal meget kreves, og til den som Herren har betrodd meget, av ham vil mennesker fordre desto mer.