Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Lukas 12:9–12
(sammenlign Lukas 12:9–10)
(Bespottelse mot Den Hellige Ånd skal ikke bli tilgitt.)
  9 Men den som fornekter meg for menneskene, skal bli fornektet for Guds engler.
  10 Nå visste hans disipler at han sa dette, fordi de hadde talt ondt mot ham fremfor folket, for de var redde for å bekjenne ham for mennesker.
  11 Og de drøftet det med hverandre og sa: Han kjenner vårt hjerte, og han taler til vår fordømmelse og vi skal ikke bli tilgitt. Men han svarte dem og sa til dem:
  12 Den som taler et ord mot Menneskesønnen og omvender seg, det skal tilgis ham, men den som spotter Den Hellige Ånd, det skal ikke tilgis ham.