Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Lukas 3:4–11
(sammenlign Lukas 3:4–6)
(Kristus skal komme for å oppfylle profeti, ta bort synder, bringe frelse og være et lys, og han skal komme på den veldige dag og i tidenes fylde.)
  4 Som det står skrevet i profeten Jesajas bok, og disse er ordene som lyder: Røsten av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, og gjør hans stier rette.
  5 For se, og gi akt, han skal komme, som det står skrevet i profetenes bok, for å ta bort verdens synder og bringe frelse til hedningenasjonene, for å samle sammen de som er tapt, som er av Israels fold,
  6 ja, endog de adspredte og lidende, og også rydde veien og gjøre det mulig å forkynne evangeliet for hedningene,
  7 og være et lys for alle som sitter i mørke til jordens ytterste deler, for å frembringe oppstandelsen fra de døde og stige opp i det høye, for å sitte ved Faderens høyre hånd,
  8 inntil tidens fylde, og loven og vitnesbyrdet skal forsegles og rikets nøkler igjen skal gis tilbake til Faderen,
  9 for å gi rettferdighet til alle, for å komme ned for å dømme alle, og for å overbevise alle de ugudelige om deres ugudelige gjerninger som de har begått, og alt dette på den dagen da han skal komme.
  10 For det er en maktens dag, ja, enhver dal skal fylles, og hvert fjell og topp skal gjøres lav, alt det krokete skal rettes ut, og de ujevne veier skal gjøres jevne.
  11 Og alt kjød skal se Guds frelse.