Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Lukas 2:46
(sammenlign Lukas 2:46)
(De skriftlærde i templet lyttet til Jesus og stilte ham spørsmål.)
  46 Og det skjedde etter tre dager, at de fant ham i templet, sittende midt blant de skriftlærde, og de lyttet til ham og stilte ham spørsmål.