Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Lukas 1:8
(sammenlign Lukas 1:8)
(Sakarias, far til Døperen Johannes, utførte prestedømsplikter.)
  8 Og da han utøvet sitt embede som prest for Gud i prestedømmets orden,