Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Markus 16:3–6
(sammenlign Markus 16:4–7; lignende forandringer ble gjort i Matteus 28:2–8; sammenlign Lukas 24:2–4)
(To engler hilste kvinnene ved Frelserens grav.)
  3 Men da de så opp, fikk de se at stenen var rullet bort, (for den var svært stor,) og to engler satt på den, kledd i lange hvite kjortler, og de ble forferdet.
  4 Men englene sa til dem: Frykt ikke, dere søker Jesus fra Nasaret som ble korsfestet. Han er oppstått, han er ikke her, se stedet hvor de la ham,
  5 og gå av sted, fortell hans disipler og Peter at han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham, slik han fortalte dere.
  6 Og da de kom inn i graven, så de stedet der de hadde lagt Jesus.