Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Markus 14:36–38
(sammenlign Markus 14:32–34)
(I Getsemane var det til og med noen av De Tolv som ikke helt forstod Jesu rolle som Messias.)
  36 Og de kom til et sted som kaltes Getsemane, som var en hage, og disiplene begynte å undre seg svært og bli tunge av søvn, og de klaget i sitt hjerte og undret seg på om dette var Messias.
  37 Og Jesus som kjente deres hjerte, sa til sine disipler: Sett dere her mens jeg ber.
  38 Og han tok Peter, Jakob og Johannes med seg og irettesatte dem og sa til dem: Min sjel er svært bedrøvet, ja, inntil døden, bli her og våk.