Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Markus 14:20–25
(sammenlign Markus 14:22–25; JSO, Matteus 26:22, 24–25)
(Jesus innstiftet nadverden.)
  20 Og da de åt, tok Jesus brødet og velsignet det og brøt det, gav dem og sa: Ta det og et.
  21 Se, dette skal dere gjøre til minne om mitt legeme, for så ofte som dere gjør dette, vil dere huske denne stund da jeg var med dere.
  22 Og han tok kalken, og da han hadde takket, gav han den til dem, og alle drakk av den.
  23 Og han sa til dem: Dette er til minne om mitt blod som er utgytt for mange, og den nye pakt som jeg gir til dere, for om meg skal dere vitne til hele verden.
  24 Og så ofte som dere utfører denne ordinans, vil dere komme meg i hu i denne stund da jeg var sammen med dere og drakk denne kalk sammen med dere, ja, i den siste stund av mitt virke.
  25 Sannelig sier jeg dere, om dette skal dere vitne, for jeg vil aldri mer drikke av vintreets frukt med dere før den dag da jeg drikker den ny i Guds rike.