Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Markus 12:32
(sammenlign Markus 12:27)
(Gud er ikke de dødes Gud, for han oppreiser de døde fra graven.)
  32 Han er derfor ikke de dødes Gud, men de levendes Gud, for han oppreiser dem ut av graven. Derfor tar dere storlig feil.