Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Markus 9:40–48
(sammenlign Markus 9:43–48)
(Å hogge av en hånd eller en fot som frister deg, sammenlignes med å fjerne forbindelser som kan lede en på villspor.)
  40 Derfor, hvis din hånd frister deg, da hogg den av, eller hvis din bror frister deg og ikke tilstår det og ikke holder opp med det, da skal han bli avskåret. Det er bedre for deg å komme inn til livet lemlestet enn å ha to hender og komme til helvete.
  41 For det er bedre for deg å komme inn til livet uten din bror enn for deg og din bror å bli kastet i helvete, inn i den ild som aldri skal slukkes, der deres orm aldri dør, og ilden aldri slukkes.
  42 Og videre, hvis din fot frister deg, hogg den av, for han som er din målestokk, som du vandrer etter, hvis han blir en overtreder, skal han bli avskåret.
  43 Det er bedre for deg å komme halt inn til livet enn å ha to føtter og bli kastet i helvete, inn i den ild som aldri skal slukkes.
  44 Derfor, la ethvert menneske stå eller falle ved seg selv, ikke for en annen, ei heller sette sin lit til en annen.
45 Søk hen til min Fader, og alt det du ber om, skal i det samme øyeblikk gis deg hvis du ber i tro og tror på at du skal motta.
  46 Og hvis ditt øye som ser for deg, han som er utnevnt til å vokte over deg for å vise deg lyset, blir en overtreder og frister deg, plukk ham ut.
  47 Det er bedre for deg å komme inn til Guds rike med ett øye enn å ha to øyne og bli kastet i helvetes ild.
  48 For det er bedre at du blir frelst enn at du blir kastet i helvete sammen med din bror, der deres orm ikke dør og der ilden ikke slukkes.