Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Matteus 27:3–6
(sammenlign Matteus 27:3–5; Apostlenes gjerninger 1:18)
(Judas’ død blir beskrevet.)
  3 Da Judas som hadde forrådt ham, så at han ble dømt, angret han og kom tilbake med de tretti sølvpengene til yppersteprestene og eldstene,
  4 og sa: Jeg har syndet fordi jeg har forrådt uskyldig blod.
  5 Og de sa til ham: Hva vedkommer det oss? Se du dertil, dine synder er på deg.
  6 Og han kastet sølvpengene inn i templet, forlot stedet, og gikk og hengte seg i et tre. Og straks falt han ned og hans innvoller veltet ut, og han døde.