Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Matteus 26:22, 24–25
(sammenlign Matteus 26:26–29; JSO, Markus 14:20–25)
(Jesus innstiftet nadverden.)
  22 Og da de spiste, tok Jesus brødet, og brøt det og velsignet det og gav til sine disipler og sa: Ta, et, dette er til minne om mitt legeme som jeg har gitt som løsepenger for dere.
  24 For dette er til minne om mitt blod, den nye pakts blod, som er utgytt for så mange som vil tro på mitt navn, til forlatelse for deres synder.
  25 Og jeg gir dere en befaling, at dere skal se til at dere gjør de ting som dere har sett meg gjøre, og vitner om meg helt til enden.