Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Matteus 23:6
(sammenlign Matteus 23:9)
(Han som er i himmelen, er vår skaper.)
  6 Og kall ingen på jorden din skaper eller din himmelske Fader, for en er din skaper og himmelske Fader, ja, han som er i himmelen.