Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Matteus 21:47–56
(sammenlign Matteus 21:45–46)
(Jesus erklærte at han er hovedhjørnestenen. Evangeliet blir gitt til jødene og så til hedningene. De onde skal bli ødelagt når Jesus vender tilbake.)
  47 Og da yppersteprestene og fariseerne hadde hørt lignelsene hans, forsto de at han talte om dem.
  48 Og de sa til hverandre: Skal denne mannen tro at han alene kan rive ned dette store riket? Og de ble sinte på ham.
  49 Men da de søkte å legge hånd på ham, fryktet de folkemengden, for de forsto at folkemengden holdt ham for en profet.
  50 Og nå kom disiplene hans til ham og Jesus sa til dem: Undres dere over ordene i den lignelsen jeg fortalte til dem?
  51 Sannelig sier jeg dere, jeg er stenen, og de onde avviser meg.
  52 Jeg er hovedhjørnestenen. Disse jødene skal gå imot meg, og skal knuses.
  53 Og Guds rike skal bli tatt fra dem og skal bli gitt til en nasjon som frembringer frukt; (dvs hedningene).
  54 Derfor, hvem enn denne sten faller på, så skal den male ham til pulver.
  55 Og når vingårdens Herre så kommer, vil han ødelegge de ynkelige, onde menn, og vil igjen overlate sin vingård til andre vingårdsmenn, til og med i de siste dager, og de skal gi ham frukt i sin tid.
  56 Og da forstod de lignelsen som han fortalte dem, at hedningene også skulle bli ødelagt, når Herren skulle stige ned fra himmelen for å regjere i sin vingård, som er jorden og dens innbyggerne.