Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Matteus 21:33
(sammenlign Matteus 21:32–33)
(Et menneske må omvende seg før det kan tro på Kristus.)
  33 For han som ikke trodde på det Johannes sa om meg, kan ikke tro på meg, med mindre han først omvender seg.